‘Het stadsbestuur manipuleert het participatieproject i.v.m. Den Bleek.’

‘Over boerenpaarden, boerenbedrog en een gebrek aan boerenverstand.’


Geraardsbergen. Geert Van Damme van het actiecomit é ‘Den Bleek Blijft’ is woest. Gisteren — zondag 1 september — was hij getuige van het feit dat het participatieproject in verband met een andere invulling van Den Bleek ‘schaamteloos wordt gemanipuleerd.’ Van Damme: ‘Op de Vesten stond een tentje van de ‘Giesbaargse Jeugd’ en onder het zeil van het tentje zat het venijn, als een adder onder het gras.’

In een persmededeling stelt het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ het volgende vast:

  1. ‘De tent van ‘de Giesbaargse Jeugd’ was niet van de Jeugdraad, wel de Jeugddienst, bemand door een ambtenaar,niet bemand door de jongeren van de Jeugdraad. Stadspersoneel werd ingezet om een bepaald standpunt door te drukken.’
  2. ‘Kinderen werden aangemoedigd plannetjes te maken van hoe Den Bleek er moet uitzien.  Er lagen twee voorgetekende voorbeelden. Daarenboven hing er aan de tent een bericht met de boodschap: ‘Een open zwembad komt er nooit meer!’ Een zwembad mochten de kinderen dus niet tekenen, wat trouwens ook mondeling aan de kinderen meegegeven.
  3. ‘Navraag bij het meisje van dienst leerde ons dat ze niets afwist van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.  RLVA werd door de stad aangesteld om het project rond Den Bleek te coördineren. Nog sterker: ze kon het initiatief niet kaderen. Te goeder trouw en totaal onwetend!  ‘Ik heb dergelijke instructies van het schepencollege gekregen’, deelde ze mee. ‘Wie heeft er precies gezegd dat er geen zwembad kan getekend worden?’ vroeg ik.  ‘Het schepencollege’, antwoordde ze, ‘maar wie precies weet ik niet’.  Die instructies bleken duidelijk uit het pictogram achter haar.’

Het actiecomit é is van oordeel dat het ganse initiatief op Muurrock4kids het bewijs bij uitstek is dat participatie er enkel maar is voor de schijn, om zand in de ogen te strooien, zelfs op een vrij schaamteloze wijze. Kinderen en onwetend stadspersoneel worden ingeschakeld om mensen te misleiden. ‘Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen zit nog steeds te wachten om het financieel kader van het project Den Bleek te kennen. RLVA heeft zich steeds tegen de werkwijze verzet dat er geen zwembad meer komt. De geloofwaardigheid van het participatieproject is zoek.’

Het actiecomit é vraagt uitdrukkelijk om de idee ënbus Muurrock4kids op de Vesten apart wordt gehouden van de andere idee ënbussen, gezien volledig gemanipuleerd. ‘Trouwens, geen enkele idee ënbus kan worden geopend zonder de aanwezigheid van onafhankelijke burgers.’

Julien Borremans