Stad Zottegem vraagt extra (studenten)trein, extra wagons naar Brussel en Gent en hogere perrons in Zottegem

De NMBS heeft zijn nieuw vervoersplan voor de dienstverlening van het treinverkeer vrijgegeven. De stad Zottegem heeft input gegeven en vraagt onder andere een extra (studenten) trein op zondagavond richting Gent.

Elke drie jaar maakt de NMBS een nieuw vervoersplan op voor de dienstregeling van het treinverkeer. Op maandag 15 juli stelde de NMBS het ontwerpvervoersplan 2020-2023 voor aan de Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Die kregen tot eind augustus de gelegenheid om hun idee ën en opmerkingen bij het plan over te maken via de provincie. Het nieuwe vervoersplan treedt in werking in december 2020. Het ontwerpvervoersplan voor Oost-Vlaanderen stelt een uitbreiding voor van het treinaanbod naar Brussel. De NMBS onderzoekt nu een aantal maatregelen om het aanbod tijdens de daluren te verbeteren.

Voor Zottegem gaat het om deze studies:
– De verdubbeling van de frequentie van de S3 Zottegem — Brussel — Dendermonde tijdens weekdagen.
– De verdubbeling van de frequentie van de IC Kortrijk — Zottegem — Brussel tijdens weekdagen.
– Een versnelling van de IC-23 Kortrijk — Brussel tijdens het weekend.

“We juichen een verbeterd aanbod in de daluren uiteraard toe, maar het aanbod tijdens de spitsuren mag hierdoor zeker niet achteruitgaan. We zullen dit dan ook nauw opvolgen met de NMBS”, beklemtoont burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “Met het oog op een duurzame mobiliteit van en naar onze stad deden we daarnaast zelf ook een aantal voorstellen voor het nieuwe vervoersplan. Een van die voorstellen is een extra trein naar Gent-Sint-Pieters voor studenten op zondagavond. Momenteel vertrekt de laatste trein op zondagavond om 21.24 uur. Die zit altijd afgeladen vol en is dus meestal ook te kort. We pleiten daarom voor een extra trein naar Gent om 22.24 uur.”

“Niet alleen de Zottegemse studenten, maar ook die uit Oosterzele en Geraardsbergen zouden hier wel bij varen”, zegt schepen van Mobiliteit Matthias Diependaele (N-VA). “Verder vraagt de stad om extra wagons voor de treinen naar en vanuit Brussel en Gent-Sint-Pieters in de ochtend- en avondspits. Het stadsbestuur dringt bij de NMBS ook aan op een verhoging van de perrons in het station van Zottegem voor de veiligheid en het gemak van de pendelaars.”