‘Graag het volledige verhaal, Martine Duwyn.’


Foto Facebook


Geraardsbergen. Gisteren meldden we dat een schepen van de Open Vld naar de correctionele rechtbank wordt doorverwezen wegens o.a. het opzettelijk misbruik maken van iemands psychische zwakheid om bepaalde voordelen te verwerven. Vandaag reageert Martine Duwyn in de pers dat ‘het verhaal van de pot is gerukt’. Graag de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’.

Gisteren brachten we het verhaal dat een schepen van de Open Vld naar de correctionele rechtbank wordt verwezen wegens o.a. het opzettelijke misbruik maken van iemands psychische zwakheid om bepaalde voordelen te verwerven. Vandaag reageert Martine Duwyn in de pers met haar verhaal. Ze reageert: ‘De manier waarop sommigen dit naar buiten brengen, is compleet van de pot gerukt…’

‘Vandaag treedt ze zelf op de voorgrond met haar verhaal, terwijl de tegenpartij niet aan het woord komt.’
In eerste instantie wilden we het volledige verhaal over mogelijke fraude op onze site brengen. Daarbij was het de bedoeling om beide partijen uitgebreid aan het woord te laten. We brachten het verhaal van de kennissen van de dementerende vrouw en namen contact op met Martine Duwyn en haar man om daarop te reageren. De volgende morgen kregen we een schrijven van haar advocaat met de boodschap dat indien we het verhaal zouden brengen, er onmiddellijk een klacht zou worden neergelegd met de eis tot schadevergoeding en deontologische sancties. We hebben het verhaal dan maar beperkt tot de offici ële aanklacht en hebben haar naam weggelaten. Vandaag treedt ze zelf op de voorgrond met haar verhaal, terwijl de tegenpartij niet aan het woord komt.

‘Open en transparante communicatie’
We vonden het heel belangrijk dat het nieuws bekend raakte. Schepen Duwyn is immers een ‘publiek’ figuur van wie verwacht wordt dat ze een onberispelijke staat van dienst heeft. Als een schepen in opspraak komt, dan is een open en transparante communicatie op zijn plaats. We verwijzen daarvoor graag naar wat Kris Van Dijck onlangs overkwam. Politici moeten het vertrouwen van de bevolking verdienen. Als ze in opspraak komen, ligt het voor de hand dat de ze over de feiten open communiceren. Dat wou Martine Duwyn in eerste instantie niet doen. Integendeel.

Bedrieglijk misbruik…
Om problemen te vermijden hebben we ons beperkt tot de offici ële aanklacht: ‘…terwijl ze kennis had van de fysieke of psychische zwakheid van …, die het oordeelsvermogen van de betrokkene ernstig verstoort, bedrieglijk misbruik te hebben gemaakt van die zwakheid teneinde haar ertoe te brengen een handeling te verrichten waarbij zulks diens fysieke of geestelijke integriteit dan wel diens vermogen aantastte, te weten.’ We hebben nooit beweerd dat Martine Duwyn schuldig is, maar aan duidelijkheid laat deze aanklacht niets te wensen over.

We willen inhoudelijk niet dieper op de aanklachten ingaan. Het is de wens van de andere verdachten om de inhoudelijke discussie niet verder te zetten. Wordt zeker vervolgd.

Julien Borremans