‘Geraardsbergen gaat voluit voor een geïntegreerd participatiebeleid.’

'Open brief van Schepen Kristin Vangeyte


In het voorjaar werden 8 tafels georganiseerd rond participatie van de burger over verschillende thema’s. Deze resultaten worden geconsolideerd, de voornaamste prioriteiten worden dan aan de politiek overgemaakt (finaal 3/10). De resultaten worden opgenomen in het MJP.

Op dinsdag 17/9 om 19u30 worden de resultaten van die 8 tafels aan de bevolking voorgesteld in de Spiraal. Deze toekomsttafel bestaat naast leden van adviesraden, dorpsraden, ook 15 burgers uit elke deelgemeente (deze burgers werden aangeschreven). Het is de bedoeling dat we daar de gedeelde resultaten verder uitwerken, prioriteiten rangschikken en een impactkader definitief vormgeven. De begeleiding van dit traject gebeurt door De Schakel, een externe partner.

‘In elke moeilijkheid ligt een kans.’
Dit traject startte in de voor het stadsbestuur moeilijke periode rond de beslissing van de sluiting van Den Dok. Eind juni werd de participatie opgestart rond Den Bleek. De begeleiding daarvan gebeurt door RLVA (Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen) , er werden heel wat idee ën geformuleerd, zowel online (website) als offline (idee ënbussen). Alle idee ën waren welkom, los van budget, om in grote lijnen alle wensen en dromen van onze burgers te verzamelen. Dit kan nog tot 12/9. Vanuit het Actiecomit é zijn er toen brieven vertrokken naar een private investeerder en naar Farys.

Ook de stad nam in die periode contact op met Farys. Farys liet weten dat het break even draaien van een louter buitenzwembad geen precedent had binnen de organisatie. Ook Sport Vlaanderen heeft geen voorbeelden van lucratieve PPS (private publieke samenwerking) behalve voor de subtropische (niet louter enkel buiten) zwembaden.

Tijdens de bevraging van Muurrock4Kids (1/9) werd er bevraagd over een alternatief voor Den Bleek. De idee ën en tekeningen zullen gescheiden worden van al de andere die we via de idee ënbussen en online binnen kregen. We verwachten hetzelfde van het Actiecomit é. Deze tekeningen zullen ook afzonderlijk gehouden worden.

Het vervolgtraject Een probleem wordt een oplossing
RLVA zal een kerngroep samenstellen. Deze kerngroep die bestaat uit burgers die participeerden in juni, het actiecomit é, vertegenwoordigers uit dorps-en adviesraden en geïnteresseerde burgers buigt zich dan over een voorontwerp in november.

Dit voorontwerp gaat dan op zijn beurt opnieuw naar de  dorpsraden, adviesraden. Deze adviezen worden teruggekoppeld aan de kerngroep. Het definitieve plan zou rond maart 2020 moeten  af zijn. Het is dan de bedoeling om de inplanting te starten najaar 2012, voorjaar 2022 om invulling te geven aan het ontwerp.

Op 5/9 kende het departement Omgeving een substanti ële subsidie toe aan de stad van € 250.000. Dat is het maximale bedrag om de overstromingsgevoelige site te ontharden. Het ontharden van deze site biedt een grote kans op de ontwikkeling van een recreatieve ontmoetingsplek waar water en groen centraal staan, zowel voor jong als oud. Er wordt nauw samengewerkt met RLVA die samen met de kerngroep zal bepalen hoe de subsidiemiddelen kunnen worden ingezet. Er wordt dit najaar ook gewerkt aan een burgerkwartier voor de gemeenteraad. De gemeenteraad zal zich over een ontwerp kunnen buigen.

‘Als schepen van participatie vind ik het ontzettend belangrijk dat er werk gemaakt wordt van een geïntegreerd participatiebeleid. We zijn op dat vlak met slechts één participatieambtenaar wel dit jaar al wat overbevraagd, maar heel enthousiast en dan kan je bergen verzetten!’

Kristin Vangeyte
Schepen voor de Open Vld