Feestelijke viering ‘Honderd jaar Landelijke Gilde Oosterzele’

De honderdste verjaardag van Landelijke Gilde Oosterzele werd uitbundig gevierd. Met een warme ontvangst, speeches van voorzitter Danny Meersman, Koen Van Den Broek (stafmedewerker van LG Leuven), burgemeester Johan Van Durme, schepen Els De Turck, huldiging verdienstelijke leden en bestuursleden, drank- en eetstandjes, gezellige sfeer, en met enthousiaste feestvierders werd de honderdste verjaardag extra in de kijker gezet. Veel leden, partners en genodigden kwamen afgezakt naar het bedrijf Boomkwekerij Danny Meersman in Oosterzele, waar een memorabel feestje werd gebouwd. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Voorzitter Danny Meersman: ‘We zijn vandaag heel trots en fier dat we ons eeuwfeest kunnen vieren. Dankzij Edmond Cosijns en Kamiel Vermeulen werd op 12 november 1919 Boerengilde Oosterzele opgericht. Ze sloten zich op dezelfde dag aan bij de dienst voor Toezicht van de Belgische Boerenbond. Het duurde nog een drietal jaar voor een effectief bestuur werd opgericht. In 1923 telde de Boerengilde 53 leden, hoofdzakelijk boeren en tuinders. Het bestuur in 1923: voorzitter Adolf Van Wijnsberge, Lenssens, E.H. Achiel Verleyen, Jozef Van de Walle, Edmond Cosijns en E.H. Karel Devis. Het aantal leden groeit gestaag, er komen ook meer bestuursleden. In die periode werden de boeren en tuinders geïnformeerd voor een modernere landbouw. Toen kwam de oorlog ‘40 — ‘45. De landbouw kent moeilijke tijden. Na de oorlog was de modernisering van de land — en tuinbouw niet meer te stoppen. De modernisering zorgde voor een economische expansie. In 1960 was er het prachtig event met de vlaggenwijding van de Boerengilde. In die tijd was er ook een BJB — jongensafdeling, wat nu de huidige KLJ is. Door het snel dalende aantal land- en tuinbouwers werd begin jaren ‘70 de Boerengilde ontdubbeld in een beroepsorganisatie en een landelijke beweging. De beroepsgerichte werking werd opgenomen in de bedrijfsgilden. Voor de niet-boerende leden ontstond het nieuwe
concept ‘de Landelijke Gilde’. De omschakeling vereiste een grondige mentaliteitswijziging, wat soms veel tijd en overtuigingskracht kostte. Als sociaal-culturele vereniging met een 100 — tal leden, werd in de jaren ‘90 naast de traditionele nieuwjaarsreceptie, een kerstfeest, fietstocht, eucharistieviering op het hof georganiseerd. De eerste stappen om meer naar buiten te komen. Het ledenbestand knabbelde af. Verjonging was de enige weg voor een verder bestaan van de vereniging. Rapha ël Goeteyn spoorde Alex en mezelf aan om in het bestuur te komen. Marc zat er toen al bij, hij was één van de weinige jongeren. Besturen in het begin van de jaren 2000 was niet zo simpel. Het bestuur was ondertussen versterkt met Mario. Het werd zoeken om het dalend aantal leden en een steeds ouder wordend ledenbestand, tegen te gaan. Als dieptepunt telde Landelijke Gilde Oosterzele in 2007 slechts 62 leden. We gingen te rade bij consulenten. Ze kwamen met het lumineuze idee om eens een wandel-sneukeltocht te organiseren. Het idee werd eerst door ons weggelachen, maar finaal gingen we ervoor. Het werd een immens succes met 330 deelnemers. Bestuursleden waren Wilfried, Filip, Ren é, Didier, Mario, Antoine, Marc, Alex en mezelf. We beseften dat dit de weg van de toekomst was: plattelandsbeleving, dorpsbeleving, gezinsbeleving. Het succes van
‘Ostresele stapt’ herhaalde zich in de dertien daaropvolgende jaren. De gezinstocht wordt al jaren fel gesmaakt, de infosessies worden druk bijgewoond. De actie 40 — 40 waarbij er op het 40 — jarig bestaan van de naam ‘Landelijke Gilde’ 40 veertigjarigen een krachtmeting aangingen met een tractor van 40 pk, de actie op de avondmarkt met een Landelijke Gilde lijnbus, photobooth, ontbijten, bedrijfsbezoeken, gegidste uitstap naar Gent…al die evenementen werden fel gesmaakt. De traditionele activiteiten: nieuwjaarreceptie, kerstfeest, eucharistieviering op het hof werden behouden. Vorig jaar waren we ‘Dorp in de kijker’, met als hoogtepunt de mooie verlichte dorpstocht. op vrijdag 29 september wordt onze bank officieel ingehuldigd in de Vinkemolenwijk. Op zaterdag 28 december wordt een verlichte tractoren tocht georganiseerd. Al deze activiteiten zorgden voor naambekendheid, het ledenbestand kreeg hierdoor een serieuze boost. Vorige week werd ons 202-de lid ingeschreven. Het ledenaantal is nog nooit zo hoog geweest in ons honderdjarige bestaan’, zei een fiere voorzitter Danny Meersman.
 
Danny Meersman: ‘Ons dorp samenbrengen, mensen in beweging brengen’
40 jaar lid of langer: Pierre Van Huffel, Marc Crommelinck, Louis Van Hoeymissen, Antoine De Baets, Karel Leus
50 jaar lid of langer: Gilbert Wijnant, Helena De Munter, Lucien Haesaert, Andrea Meersman, Hubert Van Wijnsberghe. 60 jaar lid Marcel Haesaert
bestuursleden :Antoine en Wilfried 30 jaar bestuurslid, Marc 28 jaar bestuurslid, Alex en Danny 21 jaar bestuurslid, Mario 17 jaar bestuurslid
bestuursleden :Antoine en Wilfried 30 jaar bestuurslid, Marc 28 jaar bestuurslid, Alex en Danny 21 jaar bestuurslid, Mario 17 jaar bestuurslid

‘Ons dorp samenbrengen, mensen in beweging brengen, dat is onze doelstelling, samen met deze fantastische bestuursploeg, inmiddels één grote vriendengroep. Het is het moment om leden te vieren die onze vereniging een warm hart toedragen’. Verdienstelijke leden die werden gehuldigd: Pierre Van Huffel, Marc Crommelinck, Louis Van Hoeymissen, Antoine De Baets, Karel Leus, Gilbert Wijnant, Helena De Munter, Lucien Haesaert, Andrea Meersman, Hubert Van Wijnsberghe, Marcel Haesaert. Bestuursleden Antoine, Wilfried, Marc, Alex, Danny, Mario werden eveneens gelauwerd.   Voorzitter Danny Meersman deed een warme oproep om jongeren warm te maken om de bestuursploeg te komen versterken. ‘Zij worden de toekomst, zodat het verhaal van Landelijke Gilde Oosterzele kan verder gezet worden’, besloot dynamisch voorzitter Danny Meersman.        

Landelijke Gilde Oosterzele is er nog steeds en nog lang niet aan het uitbollen. Van ouderdom-kwaaltjes en kraaienpootjes heeft Landelijke Gilde Oosterzele nog helemaal geen last. Iedereen voelt er zich thuis. Landelijke Gilde is een vereniging die het gemeenschapsleven in Oosterzele mee vorm geeft. LG is vandaag nog steeds een eigentijdse beweging die de uitdagingen niet uit de weg gaat. Ze groeide uit tot de dynamische vereniging die ze nu is.             Reporter 17