Open VLD fractie voor de kerk van Sint Maria Lierde

Van gebedshuis tot Gemeentelijke feestzaal.

Open VLD wil de Sint Maria Magdalenakerk te Sint Maria Lierde herbestemmen tot gemeentelijke feestzaal.

Het voorstel van VoorLierde om het zaaltje van “M éke Mol” af te breken en te herbouwen tot volwaardige gemeentelijke feestzaal werd vorige week in de lokale media bekendgemaakt.

Gisteren stond de bouw van een nieuwe gemeentelijke feestzaal als punt op de gemeenteraad.

Huidige gemeentelijke feestzaal

Het oude dorpsschooltje van weleer dat al decennia dienstdoet als gemeentelijk feestzaal is totaal versleten. Het gebouw voldoet niet aan de isolatienormen, beschikt nauwelijks over een keuken, is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en heeft tal van mankementen. “Renoveren is totaal geen optie waardoor we besloten hebben het huidige zaaltje te slopen en een nieuwe feestzaal te bouwen.” aldus schepen Antoine Van De Maele.

Kostenplaatje van ruim 900.000 euro

Het gemeentebestuur zal voor dit project weerom in zee gaan met SOLVA, die voor dit project alvast een raming maakte. SOLVA voorziet een bouwkost van 615.000 euro, exclusief BTW, erelonen en andere kosten die al snel oplopen tot ruim 900.000 euro.

Maria Magdalenakerk te Sint Maria LierdeKerkgebouw als centrale plaats

Open Vld Lierde vindt dit een verkeerde keuze en ziet liever de Maria-Magdalena Kerk een andere invulling krijgen.

Wij kunnen niet ingaan op het voorstel van de burgemeester omwille van verscheidene zaken. De kostprijs is de grootse remmer. Daarnaast ligt de feestzaal op minder dan 100 meter van de kerk op het dorpsplein van Sint Maria Lierde. Deze kerk wordt nu enkel nog gebruikt voor occasionele vieringen waarvan het bestuur voor het einde van deze legislatuur opnieuw moet beslissen over het gebruik ervan. Het is nu de kans om te investeren in een mooi herbestemmingsproject voor de kerk. Waarom dan opnieuw kiezen voor nog een extra zaal die ons een klein miljoen euro zal kosten?” aldus fractieleider Melissa Dooms.

Open Vld Lierde haalde ook de slechte ligging van de zaal aan. “Bezoekers zijn bijna verplicht te parkeren op het plein en zijn tevens genoodzaakt om de rijweg te gebruiken om de zaal te betreden. Zeker voor mindermobiele personen is dit een regelrechte ramp. Een nieuwbouw met twee mindervaliden parkings zal hieraan niets veranderen” lichte Melissa Dooms toe.

Herbestemming Sint Maria Magdalenakerk

“Wij stellen de Sint Maria Magdalenakerk voor als optimale plaats voor een extra polyvalente zaal in Sint Maria Lierde en dit omwille van de grote meerwaarde die het bestaand gebouw kan bieden naar de inwoners toe. Het is tevens een veel veiligere omgeving voor bezoekers en de kerk is reeds geschikt voor mindervaliden. Het is een uitgelezen kans om het kerkgebouw terug een centrale plaats in de gemeenschap te geven. Wij kiezen hiervoor”, stelde Melissa Dooms.

Open VLD voorstel verworpen.

Volgens schepen Antoine Van De Maele zou dit geen oplossing zijn daar de kostenprijs hiervoor hoger zou oplopen. Schepen Andr é Eeman daarentegen maakte zich vooral zorgen over de reacties van de oudere bevolking bij een herbestemming van een kerk.

Open VLD fractieleider Melissa Dooms wees er daardoor op dat uit een deur aan deur enquête die in de zomer van 2018 werd afgenomen 87% van de Lierdenaren een respectvolle herbestemming van de kerken wenselijk zou vinden.

“Het is jammer dat het gemeentebestuur hier geen rekening mee houdt. Het gemeentebestuur weigert zelfs om deze piste nog maar te bekijken en lacht onze bezorgdheden rond de financi ële impact van dit project weg. Dit is geen doordachte manier om met belastinggeld om te gaan”. besloot Melissa Dooms.

Open VLD fractie voor de kerk van Sint Maria Lierde