Knip van Paulatem blijft overeind tijdens de Zwalmse gemeenteraad

Evaluatie aan de gang

In een bijkomend agendapunt vroeg Open Vld bij monde van Johan De Bleecker de knip weg te nemen in de Paulatemstraat zodat er terug doorgaand verkeer mogelijk is. De knip is momenteel een proefopstelling die eerstdaags zal ge ëvalueerd worden.

Open VLD vraagt om de versperring of knip genaamd in de Paulatemstraat weg te nemen en doorgaand verkeer terug mogelijk te maken in beide richtingen.
Johan De Bleecker: “ Dat er behoorlijk wat verkeer is en sommige bestuurders te vlug rijden kunnen wij niet ontkennen, maar ergens hadden wij begrip voor lokale middenstand en landbouw. Deze zijn de ruggengraat van onze maatschappij en als liberalen kunnen we niet anders dan deze mensen te steunen.
In het verleden werden al eens verkeerskussen geplaatst maar die waren meer hinderlijk door overlast aan lawaai.
De Paulatemstraat wordt gebruikt voor een korter traject te hebben tussen punt A en punt B. ( 2km korter).
We hebben begrip en probeerden op dat vlak de CO2 uitstoot te reduceren en op zijn minst eraan mee te werken.
Wekelijks rijden ook bussen door Paulatem, een generatie terug het kleinste dorpje in de provincie. Men ziet over de haag het Kasteel van Beerlegem, het zeventiende-eeuwse armenhuisje, ons kerkje van Paulatem, de Munkbosbeek vallei, zijn uitgestrekte onaangeroerde landbouwvelden, Hemelrijk, Vlaanderendal, Beekmeers enz… om uiteindelijk bijna knal op het kerkje van Sint Maria Latem uit te komen. Deze schilderachtige route is niet meer mogelijk. Men gaat parochies isoleren naar de buitenwereld toe.
In 2018 hadden wij besloten een fietsstraat aan te leggen. Koning fiets kreeg voorrang op de vierwieler, maar de honger naar een priv éstraat was voor een paar mensen zo groot dat men het gezond verstand verloor. Defensief dicht,, gemeenschapsleven, buren, parochianen, eigen belangen gaan voor.
Ondertussen is ter hoogte van de Beerlegemsebaan het inrijden van de Paulatemstraat ontmoedigd, de dorpskern van Paulatem gingen wij als Liberaal bestuur vernieuwen(plannen uitgetekend) met als doel, dorpskern accentueren. We wouden de bestuurder echt het gevoel geven dat hij een woonlint (dorpskern) passeert.Los van dit alles hebben we moeten vaststellen dat er geen rekening gehouden is met de postbode, afval ophalen, landbouwers, hulpdiensten, brandweer, ziekenwagen, toerisme enz…..
Een landbouwer die van Sint -Blasius- Boekel komt moet via de Latemdreef, Beerlegemsebaan , om dan uiteindelijk via De Paulatemstraat zo terug tot St.- Maria- Latem te rijden en zo zijn land te bewerken. Dit noemen wij gebrek aan effici ëntie en vervuiling.”

Schepen Patrick Moreels voor mobiliteit zei dat er een evaluatie komt en dat er wel een groot probleem was in deze straat.
Gemeenteraadslid Anke Thuy kwam met feiten op de proppen en was bijzonder voorbereid over dit thema.
Meten is weten
Anke Thuy: “De resultaten van de flitscontrole in de Paulatemstraat van 23/04/2019 vallen niet te minimaliseren: 74% van de bestuurders reed te snel. Bij zulke vaststellingen, waarbij er reeds jarenlang klachten zijn, dringen structurele maatregelen zich op. Iets waar het vorig bestuur nooit oren naar heeft gehad.

De Paulatemstraat geldt als een weg bestemd voor bestemmingsverkeer, vooral bedoeld om de dorpskern van Paulatem te ontsluiten, en niet als een weg voor doorgaand verkeer die sluipverkeer moet toelaten.

Sluipverkeer dat via zijn doortocht door de Paulatemstraat meermaals in de remmen moet, opnieuw gaat optrekken, bochten moet maken, moet uitwijken en in de bermen moet bij het kruisen met tegenliggers zorgt voor veel meer uitstoot dan de route via de Beerlegemsebaan en Latemdreef waarbij bestuurders een constante snelheid van 50 tot 70km/u kunnen aanhouden. Die wegen, beide gewestwegen, zijn net bedoeld voor een vlotte doorstroming van het doorgaand verkeer.

Omtrent het zogenaamde tijdverlies dat het woon-werk-verkeer zou lijden, spreken de objectieve cijfers en afstanden volgens Google Maps voor zich:
* Komende van St-Maria-Latem via Paulatemstraat naar Beerlegemsebaan: 1,6 km  reistijd 2 minuten
* Komende van St-Maria-Latem via Latemdreef naar Beerlegemsebaan: 3,3 km  reistijd 3 minuten (amper 1 minuut meer)
* Komende van St-Maria-Latem om via sluipverkeer langs Vlaanderendal en Hemelrijk de Paulatemstraat te bereiken en zo door te rijden naar Beerlegemsebaan: 2 km  reistijd 5 minuten. Sluipverkeer via die weg heeft dan ook geen enkele zin.

Van wekelijks bustoerisme in Paulatem heb ik geen weet. Wat wel het geval is, is dat vooral fietsers en voetgangers graag de weg nemen via Paulatem en hopen om in alle veiligheid van de troeven van Paulatem te kunnen genieten, zonder hun eigen leven te riskeren en in de bermen te moeten springen voor voorbijzoevend sluipverkeer. Ik mag hopen dat we in een pittoresk en landelijk plattelandsdorp als Paulatem, en dat geldt ook voor onze andere mooie dorpskernen in Zwalm, bustoerisme en sluipverkeer niet laten primeren op de veiligheid van fietsers en wandelaars. Vooral als dat sluipverkeer een perfect, haalbaar en meer aangewezen alternatief heeft.”
Paulatem blijft perfect bereikbaar
Anke Thuy: “Paulatem blijft door de knip perfect bereikbaar. Noch de kerk, noch eender welk ander perceel, woning of stuk grond werd door de knip afgesloten van de buitenwereld.

Voor de evaluatie van de fietsstraat is een korte historiek noodzakelijk: het vorig bestuur ging de problemen oplossen door de dorpskern te vernieuwen, waar uiteindelijk nooit iets van gekomen is.
Na jarenlange stilte bij het bestuur m.b.t. de klachten rond de Paulatemstraat spreken we april 2017: de plannen voor de vernieuwing van de dorpskern werden tijdens een bewonersvergadering op het gemeentehuis voorgesteld. Bijna heel Paulatem was aanwezig. Het antwoord van het bestuur op de toen reeds jarenlange snelheidsproblematiek en het toenemende sluipverkeer was de “illusie van een verkeersdrempel”. Een schaamlapje en ruim onvoldoende voor alle bewoners die unaniem vroegen om structurele, snelheidsremmende maatregelen. Bij gebrek aan wil en daadkracht bij het bestuur kozen de bewoners dan maar zelf voor een positieve insteek en stelden voor om alle voorstellen van de bewoners te verzamelen en aan het gemeentebestuur te bezorgen voor verder overleg. De bevoegde schepen was akkoord en keek ernaar uit.
12 mei 2017: na afname van een enquête in de straat werden alle voorstellen gebundeld en aan de bevoegde schepen bezorgd.
Daar is vervolgens vanuit het bestuur nooit enige reactie op gekomen. Om dan, plots zoveel tijd later, ineens het idee van de fietsstraat in te voeren, dat totaal niet in lijn lag met de voorstellen van de bewoners, laat staan in samenspraak gebeurde, en, zo bleek naderhand, de problemen alleen maar verergerde. Het sowieso reeds gehaaste sluipverkeer kreeg het serieus op zijn zenuwen van die treuzelende fietsers die het niet mocht voorbijsteken en deed het toch, met alle onveilige situaties tot gevolg. Het enige dat in praktijk nog deed herinneren aan de fietsstraat was een piepklein bordje bij het inrijden van de straat. Daarna was een doortocht als fietser opnieuw op gevaar van eigen leven aangezien geen enkele snelheidsremmende maatregel voorzien werd.

De nu ingevoerde knip is daarentegen wel degelijk een voorstel van de bewoners zelf. Het provinciale initiatief ‘Dorp Dynamiek’ heeft alle bewoners uitgenodigd om hierrond de koppen bij elkaar te steken en de oplossing van de knip kwam daarbij als voornaamste naar voor.

Laat ons wel wezen, het vorig bestuur heeft zich nooit bekommerd om het feit dat het sluipverkeer in de Paulatemstraat doorreed aan snelheden van 70km/u. Nu met de invoering van de knip dat soort onverantwoord rijgedrag niet meer mogelijk is, schiet men wakker en is het plots wel een punt. Na de ganse historiek en alle eerder opgesomde argumenten moet ik helaas afleiden dat men vanuit de oppositie eerder pleitbezorger is van snelheidsduivels en sluipverkeer, dan dat men wakker ligt van verkeersveiligheid en een streven naar veilige en leefbare dorpskernen.”

Dit onderwerp zal zeker nog een vervolg kennen.

 

Redactie
Structurele veranderingen liggen moeilijk bij heel wat burgers

Als politici iets structureel willen veranderen zoals bvb de knip in Paulatem dan wordt dit fel gepolariseerd en vliegen de verwijten in het rond op de sociale media.

De knip kan evenwel bijdragen tot veiligheid en rust   geven voor menig wandelaar of fietser in dit pittoreske stukje Zwalm. Economie en landbouw zijn de ruggengraat zegt de Zwalmse liberale oppositie en dat blijven wij steunen.

In Brakel waar de liberalen een ruime meerderheid hebben werd er een serieuze knip gerealiseerd in het centrum. Burgers die met hun wagen tot aan de deur van een zaak willen rijden dienen hier kilometers rond te rijden.
Gans de Brakelse oppositie (CD&V-SP.a- N-VA en Vlaams Belang)   en een deel van de middenstand waren woest omdat ze niet au serieux werden genomen en men liet zelfs een extra gemeenteraad bijeenkomen om te debatteren over dit punt. Het bracht geen aarde aan de dijk. De Brakelse Open Vld wou niet wijken en Brakel blijft in twee delen gesneden zodat de markt autoluw kan blijven.
Structurele maatregelen vragen veel moed waar men nu éénmaal door   moet als men iets wil veranderen.

 

X