© Jan De Smedt

Zottegem krijgt extra steun voor de aanpak van migratie, armoede en veiligheid

De nieuwe Vlaamse regering heeft onder de noemer van het Denderfonds beslist om Zottegem extra steun toe te kennen voor de aanpak van migratie, armoede en veiligheid.

Het gaat om een bedrag van in totaal 4 miljoen euro dat vanaf 2020 ter beschikking zal gesteld worden aan Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en Zottegem. De motivatie achter de extra steun is de problematiek van de uitdijende effecten van het grootstedelijk gebied Brussel.

Burgemeester van Zottegem Jenne De Potter reageert tevreden op de beslissing. “Onze regio kent grote uitdagingen, zoals op het vlak van instroom van anderstaligen, op het vlak van mobiliteit, en extra middelen zijn dan ook noodzakelijk. In het CD&V programma voor de verkiezingen hebben wij duidelijk gepleit voor zo een Denderfonds.   Het doet dan ook goed om te vernemen dat met dat idee rekening is gehouden.”

Lees ook:  

Over vermeend flamingantisme en racisme : nieuwe inwoners van Zottegem, soyez les bienvenus