Lezersbrief: ‘Groen Oosterzele heeft geen inspiratie’

Zoals te verwachten was, heeft Groen Oosterzele het voorstel van schepen Cottenie om de site van VRV aan de Van Thorenburghlaan te Scheldewindeke aan te kopen en om te vormen tot dienstencentrum naar de prullenmand verwezen. In een interview met de regionale zender AVS kwam de heer Logghe met het lumineus idee om de site plat te gooien en er een open kouter landschap van te maken .Wie al langs het centrum gepasseerd is, heeft ongetwijfeld gemerkt dat de gebouwen in uitstekende staat verkeren en zeker nog vele jaren dienst kunnen doen .Het voorstel om alles plat te gooien en zelfs subsidies aan te vragen om de ondergrond te ontharden getuigd van weinig, weinig inspiratie bij Groen, temeer daar het een partij is die normaal voorstander is om zeer zorgzaam om te springen met grondstoffen en het hergebruik van materialen en accommodatie promoot.

Mr Logghe sprak bij de regiozender over een compensatie voor de landbouwgronden die verloren gaan door de ingebruikname van de tweede ambachtszone, die 9 ha. gaan het verschil niet maken voor de landbouwers. Een ander probleem voor de boeren is de verpaarding van Vlaanderen (De Tijd 31/8). Rijke burgers met veel flappen in de portefeuille kopen boerderijen op met een paar hectare grond bij voor hun paarden, puur als recreatie.
Andere gemeenten ,denk we maar aan de Gentse kanaalzone, doen al het mogelijke om het verkeer in hun centrum luwer te maken .In Oosterzele zou Groen alles in het centrum behouden ,nochtans heeft de gemeentedienst een wagenpark met redelijk zware voertuigen die regelmatig af- en aanrijden naar de loods ,verkeer van toeleveringsbedrijven. Plus in de zeer nabije toekomst komen daar bovenop de voertuigen van nieuwe bewoners, want op het Dorp en Voordries schieten de huizen en appartementen als paddenstoelen uit de grond. Al het verkeer dat uit het centrum wordt weggehouden is een goede zaak voor de nabijgelegen scholen. Daarvoor alleen is het plan van de schepen beter dan dat van Groen. Lusten en lasten spreiden ,zo moet het, Groen supportert eerder voor NIMBY.

Als het de gemeente niet lukt om de site te verwerven wegens de precaire staat van de gemeentekas dan komen er misschien andere gegadigden ,en denk ik aan mijn werkgever geweest, zijnde Bpost .Nu aanwezig op het Industriepark Merelbeke .Daar is momenteel gebrek aan parking zowel voor het personeel als de bedrijfswagens .Men kan er ook niet meer uitbreiden.

Wat men zeker niet mag vergeten zijn de proefstations van Lemberge ,met een goede internationale reputatie moet men hen alle mogelijke faciliteiten geven om te werken en gelegen op een boogscheut afstand van de site in kwestie. Waarschijnlijk kunnen die altijd gronden gebruiken voor testen op nieuwe vari ëteiten land- en tuinbouwgewassen en in Gontrode zit ook nog de faculteit bosbeheer.

Is er al onderzoek verricht naar de mogelijkheid om er zonnepanelen of een windmolen te plaatsen? Het is toch een van de hogere punten van de gemeente . Kan er sociale woningbouw ? Vlaanderen heeft nog altijd een wachtlijst voor mensen die zich geen eigen woning kunnen veroorloven.
Ik som hier een paar mogelijkheden op maar verder onderzoek moet duidelijk maken waarvoor de gronden en gebouwen geschikt zijn.

 

Jos é D.M., Westrem