Aperitief-boekenbeurs VERS GEPERST in teken van taalvaardigheid en erfgoed

Zondag, 13 oktober organiseert het Davidsfonds Steenhuize-Wijnhuize de aperitief-boekenbeurs VERS GEPERST.

Tussen 10.30u en 14u liggen zo’n 230 nieuwe uitgaven uit de Cultuurgids 2019-2020 ter inzage in de Vrije Basisschool Sint-Katrien, Kloosterberg 25.
Tegelijk is Vers Geperst de start van een nieuw Cultuurseizoen en wordt het jaarprogramma voorgesteld.
Deze boekenbeurs staat in het teken van taalvaardigheid en erfgoed.

Schenking schoolbibliotheek
 

Studenten beheersen steeds minder goed het Nederlands.
Daarom wil het Davidsfonds samen met de scholen inzetten op het stimuleren van taalvaardigheid.
De Vrije Bassischool Sint-Katrien in Steenhuize-Wijnhuize nam reeds een goede start met de lancering van het thema Boekenfeesten en Leesbeesten.
Met de schenking van 135 nieuwe boeken voor lezers van 3 tot 14 jaar ondersteunt het Davidsfonds dit project. In de loop van het schooljaar zullen jeugdauteurs uitgenodigd worden om de taalgoesting aan te scherpen met voorlees- en vertelmomenten.


Ondernemend erfgoed in de kijker
In zijn nieuw heemkundig boek graaft Luk Beeckmans naar de geschiedenis van ambachten, handel en nijverheid in Steenhuize-Wijnhuize vanaf de 19de eeuw.
Het is verbazend welke activiteiten er in het dorp werden ontplooid.
De titel van het werk “Van accordeonbouw over molens en zoutziederijen” geeft slecht een deeltje weer van het ondernemerschap van de voorbije paar eeuwen.
Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s en nooit eerder getoonde documenten. Het verschijnt in beperkte oplage en kan op Vers Geperst worden gekocht.

Tentoonstelling
In zijn zoektocht naar ambacht en handel verzamelde Luk Beeckmans ook tal van voorwerpen die in het dorp werden vervaardigd.
Vers Geperst is een unieke gelegenheid om deze artefacten te tonen.
Zo is er o.m. een accordeon “JP Van Oudenhove” een fiets “Groote Leeuw, Schotte” en tal van ragfijn klos- en naaldkantwerk te zien.

Vers Geperst is voor iedereen gratis toegankelijk, een aperitief wordt aangeboden door de afdeling.
Voor kinderen is er de zoeken-in-boeken-speurtocht, een prijskamp waar alle antwoorden te vinden zijn in de getoonde jeugdboeken.