Werelddag van verzet tegen armoede bij Diggie in Brakel

Op donderdag 17 oktober wordt wereldwijd actie gevoerd om aandacht te vragen voor mensen die dag in dag uit strijd leveren tegen armoede. Ook in Brakel wordt deze dag aangegrepen om armoede onder de aandacht te brengen.
Op kinderboerderij Diggie gaan diverse activiteiten door rond het thema armoede. Reeds in de voormiddag organiseert Welzijnsschakel Brakel-Lierde een workshop ‘budgetkoken’. De deelnemers leren met het beperkte budget van 1€ een volwaardige maaltijd te bereiden. De deelnemers krijgen ook een rondleiding in de moestuin van Diggie waarbij ze een idee krijgen van hoe ze zelf groenten kunnen kweken in de eigen tuin. Nadien wordt er gezellig getafeld met de deelnemers en de vrijwilligers van Diggie vzw.
Welzijnsschakel Brakel-Lierde is sinds vier jaar actief en bereikt een dertigtal gezinnen in armoede in de regio Brakel-Lierde. Deze afdeling van Welzijnsschakel telt een tiental actieve vrijwilligers. Zij houden onder andere een winkeltje met tweedehandsspullen voor de doelgroep open, bieden huiswerkbegeleiding aan kinderen van de betrokken gezinnen, organiseren regelmatig een kinderactiviteit en ook deze dag van de armoede.
Diggie vzw richt zich op dezelfde doelgroep als welzijnsschakel onder meer via het participatieproject kansengroepen. Via dit project worden personen in armoede uitgenodigd om mee te participeren op Diggie. Ze kunnen mee werken in de moestuin, de dieren verzorgen of mee helpen met het onthaal van scholen op de kinderboerderij. Dit biedt mensen de mogelijkheid tot een zinvolle en aangename dagbesteding en doorbreekt het isolement waarin veel personen in armoede zich bevinden.
’s Avonds ontvangt Diggie de Gentse organisatie Enchant é. Deze organisatie cre ëert een netwerk van hartelijke handelaren en burgers die kleine diensten aanbieden, voornamelijk aan daklozen. Dat gaat van een glas water of een kop koffie tot een plek om even uit te rusten. Voor deze gelegenheid brengt Enchant é twee ambassadeurs mee die zullen vertellen over hun eigen ervaringen met dakloosheid en armoede. Na de getuigenissen is er ruimte voor gesprek met de aanwezigen.
Nadien gaan enkele dapperen voor een actie in het kader van de warmste week. Zij doen een ‘sleep-out’, waarbij ze uit solidariteit met daklozen, de nacht in open lucht zullen doorbrengen. Zij laten zich voor deze actie sponsoren en het ingezamelde geld gaat naar de werking van Enchant é.
Voor meer info over de activiteiten kan je terecht op info@diggie.be.