‘Open Vld plus-voorstel voor samenwerking publiek zwembad komt te laat’

Kaat Pien, gemeenteraadslid voor Open Vld Plus dient een voorstel in voor de komende gemeenteraad om samen te werken met buurtgemeenten voor het gebruik van zwembaden in de buurtgemeenten. Volgens de meerderheidspartij CD&V werd dit voorstel reeds gedaan door gemeenteraadslid Filip Vermeiren en werd het alvast opgenomen in de opmaak van de meerjarenplanning.

Huidig schepen voor sport Elsy De Wilde maakt hier werk van en neemt de terugbetaling van de meerkost als niet-inwoner bij de aankoop van een abonnement of meerbeurtenkaart voor sportbaden op in het meerjarenplan: ‘Aangezien Oosterzele zelf niet over een openbaar zwembad beschikt, is het vanzelfsprekend dat wij de zwemmers op deze manier tegemoet komen. Dit kadert mee in de visie om bewegen en sporten verder te promoten. Hiervoor heeft het bestuur opnieuw de samenwerkingsovereenkomst met Logo Gezond vernieuwd voor de komende legislatuur. Aangezien de vraag reeds voor de gemeenteraadsverkiezingen werd gesteld, besliste het college om deze goede vraag mee te nemen naar de volgende legislatuur. Het is dus duidelijk dat Open Vld plus hun idee ën haalt uit verslagen van het schepencollege.   We zijn blij dat Open Vld Plus het voorstel van gemeenteraadslid Filip Vermeiren genegen is, maar deze princiepsbeslissing is dus niet meer aan de orde en komt dus duidelijk te laat.’

 

Gemeenteraadslid Kaat Pien reageert: ‘Jammer dat de meerderheid niet wil erkennen dat dit voorstel initieel van ons komt. Het voorstel dat we nu uitwerkten als een principebeslissing werd door onze fractie reeds als vraag gesteld op de gemeenteraad van 27 mei 2015. We namen dit eveneens letterlijk op in ons verkiezingsprogramma.  Het belangrijkste blijft natuurlijk een laagdrempelig sportbeleid voor alle Oosterzelenaren en daar zal ik mij samen met Open Vld plus de komende jaren voor blijven inzetten.’