Samana Erwetegem-Godveerdegem viert feest

Donderdag 10 oktober 2019 was een memorabele dag voor Samana Erwetegem-Godveerdegem, want het 50-jarig bestaan van de vereniging werd uitgebreid gevierd.

In zaal De Linde werd er aan mooi gedecoreerde tafels genoten van een heerlijk  feestmaal. In een korte toespraak werd het ontstaan en de evolutie van Ziekenzorg-Samana  Erwetegem-Godveerdegem uit de doeken gedaan en dank gezegd aan alle medewerkers en vrijwilligers van de  vereniging . In het bijzonder werd   Raymond Van Den Berge als stichter, pionier en gewezen voorzitter van Ziekenzorg  in de bloemetjes gezet. Na het schitterend optreden van Rita Vereecke met “Zuinige Marie”     en het nuttigen van een glaasje, kon iedereen met een warm hart en blij   gemoed huiswaarts keren.