Groen vraagt om Vlaamse dotatie te investeren in het beheer van open ruimte


Geraardsbergen. Geraardsbergen ontvangt vanaf volgend jaar een Vlaamse dotatie voor het beheer van de open ruimte. Groen Geraardsbergen vraagt dat deze gelden ook besteed worden waarvoor ze bedoeld zijn.

De nieuwe Vlaamse regering geeft gemeentebesturen met open ruimte extra geld via het ‘Open Ruimte Fonds’. Ook Geraardsbergen valt in de ‘prijzen’. Voor een landelijke gemeente, zoals Geraardsbergen, opent dit perspectieven en biedt dit kansen om de open ruimte te vrijwaren. Probleem is evenwel dat de Vlaamse Regering (voorlopig) nog geen kader vastgelegd heeft om aan te geven hoe deze extra middelen moeten/kunnen besteed worden.

Verschillende burgemeesters beschouwen dit extra geld als een blanco cheque en dat zij zelf kunnen beslissen wat er met deze gelden kan gebeuren. Er werden al ballonnetjes opgelaten over de heraanleg van wegen of het bouwen van een nieuwe school. Dat zijn nu niet bepaald investeringen die de open ruimte ten goede komen. Voor Groen Geraardsbergen zou dit geld beter gebruikt worden om afgelegen bouwgronden of woonuitbreidingsgebieden op te kopen en deze gronden ook effectief als open ruimte te behouden voor de toekomst. Daar zijn nu geen budgetten voor. En het verder volbouwen van slecht gelegen bouwgronden is de grootste bedreiging voor de open ruimte in Vlaanderen, maar ook in Geraardsbergen.

Groen heeft eerder reeds gesteld dat Geraardsbergen geen nood heeft aan nieuwe woningbouwprojecten. Verschillende studies geven aan dat er eerst ernstig werk moet gemaakt worden van de leegstand. Groen vraagt dan ook dat de beslissing omtrent de besteding van deze gelden in alle transparantie en in overleg van o.a. dorpsraden en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordering gebeurt.