Kermis op 1 november in Nederzwalm-Hermelgem

Gewezen burgemeester Basiel Eeckhout: "Mooie tradities mogen niet verloren gaan."

OP VRIJDAG 1 NOVEMBER — ALLERHEILIGEN – OM 10 UUR IS HET WEER MIS TE NEDERZWALM-HERMELGEM.

Een van de trekkers om de kermis en feestdag in Nederzwalm-Hermelgem in ere te houden is gewezen burgemeester Basiel Eeckhout.
“Enkele jaren terug vonden te Nederzwalm-Hermelgem op 1 november (Allerheligen in de volksmond) nog 4 missen plaats — telkens met een volle kerk. De enige parochie in Vlaanderen met ALLE HEILIGEN als patroonheilige. Er was ook de jaarlijkse grote kermis met circus, autoscooter, paardenmolen , schietkraam, visspel — kinderspelen enz…
Met de reorganisatie van het kerkelijk gebeuren in de streek, was er in 2015 geen enkele kerkelijke activiteit meer op Allerheiligen te Nederzwalm. Betreurenswaardig was dat — Een eeuwen oude traditie (bestaat al sinds 1651.) was zomaar opgedoekt.
Immers is het evenzeer de sterke traditie dat de inwoners van de gemeenten door de eeuwen heen een samenhorigheid vormden (nl. Nederzwalm, Hermelgem, St. Maria-Latem, Meilegem en Beerlegem) en toch ook al bijna 50 jaar met de andere deelgemeenten van Zwalm — en zelfs ver daarbuiten op die dag naar het dorp terugkeerden, de mis bijwoonden, de zegen kregen met de relikwie van Alle Heiligen (Het schrijn is er sinds 1651) de kerkhoven bezochten, familiebijeenkomsten plaatsvonden en vooral dat zeer veel bekenden elkaar ontmoetten in de toen nog talrijke dorpscafeetjes en eetgelegenheden. Het was toe een echt familie- en kennissen reünie.. Nu nog één dorpscaf é ”In de Patrijs” , ook nog diverse eetgelegenheden.
Gelukkig maar, en met de medewerking van de Pastoor en de Parochiale eenheid werd de traditie in ere hersteld en zal ZEH Gabriel SCHOLLAERT ( gewezen pastoor emeritus te Nederzwalm) voorgaan. Nederzwalm-Hermelgem beschikt over een belangrijk reliekschrijn — enig in Vlaanderen — en is in hoofdzaak het levenswerk van Emeritus ZEH Pastoor SCHOLLAERT. (Is die dag te zien)”

MAAR — ER MEER — VEEL MEER.
OP VRIJDAG 1 NOVEMBER 2019 om 10 UUR : De Plechtige Allerheiligen mis
Basiel Eeckhout: “Het kerkkoor “Severinghe” uit De Pinte zal de plechtigheid opluisteren. Orgelvirtuoos Sven VERMASSEN bespeelt het uniek waardevol orgel dat Nederzwalm-Hermelgem rijk is. Het is er ook de herdenking mis voor heel veel overledenen. Er zal een kruisje uitgereikt worden ter nagedachtenis van de overledenen van het voorbije jaar.
Er zal ook een korte toespraak zijn als herdenking van 75 jaar bevrijding — de geschiedenis Sylvain Van De Velde en Kap. Frans Decoene.
Dat de Nederzwalmse gemeenschap heel tevreden is- deze mooie traditie niet te zien verloren gaan blijkt ook uit het feit dat na de mis van 10 uur, achteraan in de kerk — aan alle aanwezigen een gratis glas wordt aangeboden door Wesley en Nathalie van DE PATRIJS.
Kortom — al wie in het huidige of verre verleden iets te maken had met Nederzwalm-Hermelgen en Allerheiligen is er verwacht en is er VAN HARTE WELKOM.
EN DAN NOG MEER…
Op initiatief van het organiserend feestcomit é, JVV Nederzwalm, zal er op het dorpsplein vanaf 11 toot 19 uur de aloude kermis zijn. De kindermolen zal er GRATIS ter beschikking zijn van alle kinderen Het schietkraam en het viskraam verwachten er ook de talrijke bezoekers bij deze typische volksspelen op de kermis. Ook op zaterdag (van 16 tot 20 uur en zondag 3 nov. van 11 tot 19 uur blijven de kindermolen, het schietkraam en het visspel actief. Ook dan: van harte welkom.
Het is vooral het initiatief van het organiserend comit é en de financi ële medewerking van Jean Schiettecatte en Koen De Raeve dat ALLERHEILIGEN kermis een nieuw leven krijgt. Daarom heel veel dank en waardering.
Wij hopen er met de vele bezoekers een gezellig praatje te slaan.”