Geboren in 2018? Dan kan je een boom planten in het geboortebos op 17 november

Sinds 2011 planten ouders die een kindje kregen in het voorgaande jaar bomen in het geboortebos. Het geboortebos maakt deel uit van het toekomstige stadsrandbos/speelbos dat de stad in samenwerking met Natuurpunt vzw aanlegt in de Venebroeken, een natuurgebied ter hoogte van het kruispunt Den Dollar (Elisabethlaan).

Op  zondag 17 november  planten we een bos voor de nieuwe Ninovietertjes van 2018. Ouders die een kindje kregen in 2018 kregen eind oktober een uitnodiging in de bus. Ook ouders van sterrenkindjes zijn welkom om een boompje te planten.

Kan je er niet bij zijn? Dan kan je die dag iemand van je vrienden of familie een boompje laten planten. Graag op voorhand inschrijven bij de dienst leefmilieu,  elk ingeschreven kind krijgt een boomdiploom en een klein geschenkje. Inschrijven kan via  leefmilieu@ninove.be  of  www.ninove.be/het-geboortebos-2019.