©Sophie Richez - Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen

Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen

De traditionele herdenkingsplechtigheid van 11 november ging door in Appelterre-Eichem voor alle afdelingen van de vaderlandslievende verenigingen van groot-Ninove. De plaatselijke Strijdersbond voor de Vrede, de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, de stedelijke basisschool De Oogappel en het stadsbestuur bundelden de krachten voor de organisatie en het welslagen van deze viering.

Het programma op 11 november 2019 zag er uit als volgt:

9.30 uur: Plechtige herdenkingsmis in de kerk van Appelterre, opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en het Sint-Gertrudiskoor voor de oorlogsslachtoffers en de overleden leden van de organiserende organisaties.

10.25 uur: Naamafroeping en huldiging van de oorlogsslachtoffers aan de gedenkplaat op het kerkplein. Mede-eerbetoon door de schoolgaande jeugd en bloemenhulde.

10.45 uur: Receptie voor iedereen in zaal “PAX” met muzikale omkadering. Voorstelling van het werkstuk over vrede gemaakt door de leerlingen van de stedelijke basisschool. Dankbetuiging voor medewerking en steun.

©Sophie Richez – Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen

Het gedicht “Lied van de dood” werd voorgelezen door dhr. Shijssels Sigmond, die trouwens geboren werd op D-Day, 6 juni 1944.

Het gedicht is geschreven door Frans van Raemdonck. In 1914 nam Frans vrijwillig dienst in het Belgische leger, hij was actief in de Ijzer-Sector. In juni 1915 raakt Frans gewond. Hij wordt naar een militair hospitaal in Rennes (Frankrijk) overgebracht, waar hij veel leest en schrijft.

“Lied van de dood

Der zullen geen klokken luien
hun droevig dooden-lied,
als ik zal vallen, dorstig
in ’t bloedig Yzergebied…

Mij zal geen wagen voeren
noch volgen een zwarte stoet
van bleeke mannen, gelijk men
bij Kristene menschen doet…

Der zullen geen vrienden komen,
en op mijn graf, noch kruis
noch kronen, noch bloemen strooien,
‘k zal sterven zóo ver van huis…

Maar, als die droeve tijden
van dwang en muiterij
voorbij zijn, en ’t sedert maanden
gedaan is en uit met mij,

dan zal er een zonne rijzen
van vurige liefde rood…
Dan zullen de klokken luien!
voor hen, die ginds liggen, dood.

Dan zullen de klokken luien
een eeuwig verlossingslied!
Doch zij die ginds liggen, die zullen
’t niet horen in ’t Yzergebied!”

Frans Van Raemdonck

©Sophie Richez – Bloemenhulde voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Bloemenhulde voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Bloemenhulde voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Bloemenhulde voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Bloemenhulde voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez - Eucharistie voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Bloemenhulde voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Bloemenhulde voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Bloemenhulde voor de slachtoffers en de oud-strijders van beide wereldoorlogen
©Sophie Richez – Receptie Wapenstilstand 2019
©Sophie Richez – Receptie Wapenstilstand 2019

 

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X