Een grote openluchtsporthal voor Geraardsbergen


Geraardsbergen. Beweging en sportproject Rebus vzw pleit voor een grote openluchtsporthal waarin verschillende verplaatsingsmogelijkheden — waarin de klimaatzorg centraal staat — en autovrije trac és zijn opgenomen. Armand Matthijs: ‘Iedereen kan in zijn omgeving mogelijkheden en kansen vinden voor veilige zogenaamd trage verplaatsingen, sociale contacten, natuur- en cultuurbeleving, klimaatzorg, sociaaleconomische projecten.’

Armand Matthijs van Beweging en Sportproject schuift in zijn voorstel om een grote openluchtsporthal met zeven deelaspecten naar voor:

1.Vrije voetpaden in alle woonstraten en verkavelingen. Erkennen van veilig stappen als een basisrecht in je woonomgeving.

2. Toegankelijke woonomgeving en gebouwen voor mensen die moeilijker te been zijn. Erkennen van niet toegankelijkheid als discriminatie.

3.Goed begaanbare Buurtwegen tussen dorpscentra en rond alle dorpen en naar belangrijke plaatsen en omliggende dorpen(*)

4. Vrij liggende fietspaden tussen de dorpen en verbindingen naar noord-zuidverbinding Ophasselt-Viane, Dender, stations(ook Overboelare!) , de stadsring en aangrenzende dorpen-steden (*);

5.Gezonde beweging in de Dendervallei: Veelzijdige afzonderlijke verplaatsingsmogelijkheden te voet, met de fiets, met de boot, met openbaar vervoer tussen Overboelare en Zandbergen met de verschillende aanwezige mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving;

6.Fietsstraten (30km/uur) in stadscentrum en alle dorpscentra en schoolstraten bij de scholen (Papiermolenstraat, Wegvoeringstraat, Vredestraat, Buizemontstraat) in stadscentrum(*)

7.Grotere en kleinere sport- en speelterreinen in alle dorpen(*)

Deze openlucht sporthal begint aan je voordeur en kan bijna volledig gerealiseerd worden op bestaande (kleine) openbare wegen en openbare domeinen.

(*) Gedetailleerde  voorstellen van dit netwerk werden uitgeschreven en zijn beschikbaar.

AM(452) 13.11.2019