Eenrichtingsverkeer op de OCMW-site

In de marge van de aanleg van de nieuwe parking op de OCMW-site aan de kant van de Deinsbekestraat werd ook een circulatieroute uitgetekend met eenrichtingsverkeer rond het Sociaal Huis. Op advies van de dienst mobiliteit ging het stadsbestuur er achteraf mee akkoord om deze verkeersregeling definitief te behouden.

Omdat de Andr é Goffaertstraat (langsheen de ingang van het Sociaal Huis) versmalt van 5,60 meter tot soms nog slechts 4 meter breed, blijkt deze straat geen tweerichtingsverkeer met bijhorende manoeuvres en kruisingen toe te laten. Ook wat betreft zichtbaarheid op het verkeer dat aankomt uit de richting van de rotonde aan de Bijloke, is het niet aangewezen om voertuigen, ook voor het verlaten van de parking, vanuit de Andr é Goffaertstraat naar de Deinsbekestraat toe te laten rijden. Verder zou de eenrichtingsverkeersregeling het in- en uitstappen van personen aan de kiss and ride-zone vlotter moeten kunnen laten verlopen. Om al deze redenen is bijgevolg geopteerd voor een eenrichtingscirculatie waarbij voertuigen dus moeten inrijden ter hoogte van het Sociaal Huis en de OCMW-site verlaten door verder rond het Sociaal Huis te rijden.