Ravottersbos in Sint-Maria-Oudenhove : kapvergunning ingetrokken

Het Agentschap Natuur en Bos heeft laten weten dat minister Zuhal Demir de kapmachtiging voor het ‘Vijfstratenbos’ of zoals het de laatste dagen werd genoemd ‘Ravottersbos’ in Sint-Maria-Oudenhove heeft ingetrokken.

Het was Matthias Diependaele die aan minister Demir had gevraagd om de kapmachtiging te herbekijken omdat er nieuwe elementen waren opgedoken die misschien niet in overweging werden genomen. “Ze liet weten dat de kapvergunning omwille van ecologische redenen sowieso een dubbeltje op zijn kant was”, aldus Diependaele. “Dat en de recente golf van betrokkenheid die de buurt ten aanzien van het bos toonde toen de kapmachtiging bekend werd – de vele wandelaars, het buurtschooltje dat er gebruik van maakt – heeft de beslissing naar de andere kant doen overhellen.”

Zuhal Demir  verwoordt het zo: “De machtiging houdt onvoldoende rekening met de mogelijke schadelijke gevolgen voor de natuur in deze Speciale Beschermingszone. Het bos bestaat hoofdzakelijk uit zogenaamd ‘zuur beukenbos’, een belangrijk Europees habitattype. Toch laat de machtiging een kapping van al deze beukenbomen toe, zonder dat nagegaan werd wat het effect is op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. Ik vraag de grootste terughoudendheid als het gaat om kapmachtigingen binnen waardevolle bos- en natuurgebieden en zal samen met het Agentschap Natuur en Bos de huidige procedures voor ontbossing, kapmachtigingen en vergunningen onder de loep nemen.”

Die opschorting van de vergunning kwam er pas na de actie van een buurtcomit é.

Schepen Leen Goossens die van in het begin veel betrokkenheid toonde bij het buurtprotest laat weten dat de stad Zottegem achter de schermen verder heeft gewerkt aan het dossier. “We hebben onder andere een bod uitgebracht bij de eigenaar om het bos aan te kopen”, aldus Goossens. “Nu de kapmachtiging is ingetrokken betekent dat niet dat ons bod vervalt. We gaan het handhaven zodat we er zelf eigenaar kunnen van worden.”

Buurtprotest heeft hier het verschil uitgemaakt. Ouders en hun kinderen protesteerden afgelopen week-end bij het bos. Na de regionale pers (lees de NUUS-artikels : Ravottersbos verdwijntBuurt voert actie) kreeg dit gebeuren ook de aandacht van de geschreven pers, TV en radio. Drie scholen uit de buurt startten acties, maakten tekeningen en organiseerden informatie over het belang van bossen.

Onderhandelingen?

Ondertussen liepen er volgens verschillende bronnen onderhandelingen om de gronden te kunnen kopen van de eigenaar, een houthandelaar. Uiteindelijk sloten verschillende VZW’s zich bij het protest aan en zou er volgens verschillende berichten een klacht zijn ingediend wegens (naar verluidt) ‘illegale uitreiking van de kapvergunning’. Vandaag blijkt de kapvergunning ingetrokken te zijn.

Er blijven nog heel wat vragen over.

Is het bos definitief gered? Wat met de eigenaar voor wie het een bron van inkomsten is? Hoe zit het met de gesprekken tussen de verschillende actoren? Hoe komt het dat die vergunning überhaupt werd uitgereikt?

Meer nieuws kan u onder andere volgen op de sociale media van het burgerprotest : Red het Ravottersbos.

SjK