Proefopstelling Godveerdegem verlengd en waarschijnlijk definitief

De stad Zottegem laat weten via een proefopstelling te zullen onderzoeken of de tijdelijke circulatie in Godveerdegem definitief kan worden na de opening van de nieuwe spoorwegtunnel in Erwetegem.


Tijdens de werken aan de spoorwegtunnel in Erwetegem werd, op advies van de lokale politie, een tijdelijke verkeerscirculatie ingevoerd in de Jasmijnstraat, Tweekerkenstraat en Godveerdegemstraat. Gezien de positieve effecten op de doorstroming in Godveerdegem heeft de stad beslist om deze tijdelijke situatie te verlengen na de opening van de nieuwe spoorwegtunnel. De spoorwegtunnel gaat open op vrijdag 29 november.

“We stellen vast dat de tijdelijke verkeersinrichting positieve gevolgen heeft op de doorstroming. Maar we moeten tegelijkertijd de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers garanderen”, zegt schepen van mobiliteit Evert De Smet. “Daarom gaan we de situatie verder evalueren aan de hand van een proefopstelling na de opening van de spoorwegtunnel. Er zal bij deze evaluatie ook rekening gehouden worden met de bezorgdheden en suggesties van de buurtbewoners.”

“Deze proefopstelling maakt het ook mogelijk om, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, verkeerstellingen uit te voeren na de opening van de spoorwegtunnel. De omleiding voor de werken aan de tunnel verloopt via Godveerdegem en zorgt voor een extra verkeersstroom via de Tweekerkenstraat. Deze verkeersstroom zal afnemen na de opening van de tunnel. Tijdens de proefopstelling zullen er bovendien verschillende opties uitgewerkt worden om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren”, legt burgemeester Jenne De Potter uit.

De nieuwe spoorwegtunnel aan de Erwetegemstraat wordt geopend op vrijdag 29 november. De proefopstelling in Godveerdegem gaat vanaf die dag van start en loopt tot en met 15 januari 2020.