Fietsersbond Zottegem bezorgd om veiligheid fietsers bij proefopstelling Godveerdegem

De Zottegemse afdeling van de Fietsersbond reageert bezorgd op het nieuws dat het stadsbestuur van Zottegem de intentie heeft om de tijdelijke verkeerssituatie in Godveerdegem te behouden. “Deze verkeerssituatie is erg onveilig voor fietsers”

“In maart 2019 begon het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op vraag van de stad Zottegem met infrastructuurwerken op het kruispunt van de Langestraat, Tweekerkenstraat en de Doolstraat. Naast verhoogde fietspaden kwam er een fietsoversteekplaats. Dit moest het fietsverkeer veiliger maken. Bijna gelijktijdig werd er begonnen aan de spoorwegtunnel aan de Erwetegemstraat. De daarbij horende omleiding had direct invloed en een omgekeerd effect op het net afgeronde fietspadproject van AWV en de stad Zottegem. Toch zijn wij blij dat zowel stad Zottegem als AWV de bereidheid toont om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te garanderen. Wij reiken dan ook de hand om samen met deze 2 actoren in dialoog te gaan. De Fietsersbond zal vanuit de Verkeersraad actief meewerken en pleiten voor degelijke fietsinfrastructuur, zoals afgescheiden fietspaden, veilige oversteekplaatsen en een goede zichtbaarheid van dit verkeersknooppunt, tijdens de proefopstelling, maar ook daarna bij een eventuele definitieve herinrichting.”

“Er zijn verschillende redenen waarom het onveilig is voor fietsers. Om de proefopstelling echt veilig te houden moeten er duidelijke en infrastructurele maatregelen komen die fietsers afschermen van het autoverkeer. Op termijn moet ook de Langestraat en de Tweekerkenstraat fietsveilig worden ingericht.”

“Auto’s komende van de Tweekerkenstraat die naar het centrum van Zottegem willen rijden, hebben nu een aparte invoegstrook om naar het centrum te rijden. Deze auto’s moeten normaal stoppen en voorrang verlenen voor fietsers die richting N42 rijden, maar doen dat niet. Ook het autoverkeer richting N42 kan opdraaien zonder te moeten kijken naar aankomende auto’s. Toch ligt daar een fietspad en de fietsers hebben daar voorrang. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft na melding van fietsers een waarschuwingsbord geplaatst dat automobilisten duidt op de voorrang voor fietsers. Helaas blijft tot op vandaag de situatie zo dat gemotoriseerd verkeer zonder stoppen of kijken de Langestraat kan oprijden. De aangebrachte signalisatie wordt niet gerespecteerd.”

“Het verkeer van de Tweekerkenstraat richting centrum Zottegem kruist zo ook de nieuw aangelegde fietsoversteek. De weg heeft hier nu een tweevaksprofiel. Dat brengt specifieke gevaren voor fietsers met zich mee.”