Oosterzele communiceert nu ook via Hoplr

Deze week ontvangen de inwoners van Oosterzele opnieuw een uitnodiging om zich te registreren op het buurtplatform Hoplr. Hoplr is een buurtplatform dat al zeer actief is en positief onthaald werd in verschillende steden en gemeenten. Het heeft als doel dat mensen uit dezelfde buurt elkaar beter leren kennen; zo kunnen we ons focussen om samen tot een sterkere, fijne buurt te komen. Heb je iets nodig, zoek je een babysit, wil je een straatfeest organiseren, gezellig met een aantal buren eens een pint gaan pakken, …?   Via Hoplr kan je elkaar gemakkelijk bereiken. Het lopende Leaderproject Beleef(de) plekjes was de opstart om  Hoplr echt voet aan wal te doen krijgen.

Schepen Christ Meuleman:

We merkten dat dit platform in buurt de Anker al intensief gebruikt werd. Daarom hebben we Hoplr gecontacteerd om ook de rest van het grondgebied te activeren en samen mensen naar dit platform te leiden. De missie van Hoplr sluit immers nauw aan bij het project dat ik 2 jaar geleden in Oosterzele opstartte. Dit kadert in onze doelstelling om van Oosterzele een “zorgzame samenleving “ te maken.

Schepen Elsy De Wilde:

Gemeente Oosterzele zal dit kanaal gebruiken om onze inwoners te informeren over o.a. dringende verkeersmaatregelen, bewonersvergaderingen en buurtactiviteiten. Via Hoplr ben je als eerste op de hoogte. We gebruiken Hoplr als extern platform en hebben dus geen inzage in de berichten van de buurt. Tenzij inwoners er zelf voor kiezen om hun voorstel of idee met de gemeente te delen. Het buurtnetwerk is vooral van de buurtbewoners.

Ondertussen stellen wij vast dat er dagelijks heel wat registraties bij komen !