Groen trekt aan de noodrem in het dossier rond sluiting van Zottegemse spoorwegovergangen

Ondanks zware kritiek van oppositiepartij Groen heeft het stadsbestuur Zottegem een principeakkoord afgesloten met Infrabel over de sluiting van alle negen spoorwegovergangen op Zottegems grondgebied waarvan het merendeel in de deelgemeenten. Deze beslissing is veel te snel door de gemeenteraad gesluist. Er is geen overleg geweest met buurtbewoners, adviesraden of andere belanghebbenden zoals Fietsersbond, vzw Trage Wegen of scholen. In de overeenkomst met Infrabel is onvoldoende rekening gehouden met een grotere mobiliteitsvisie en kwalitatieve alternatieven voor fietsers en voetgangers. De verbazing van Groen Zottegem was groot toen ze vaststelden dat de spoorwegovergang in de Nelekouter al zou sluiten op 13 december.   Dit is onbegrijpelijk aangezien ook de stad de wettelijk verplichte procedure nog helemaal niet heeft opgestart.

Is Groen dan tegen het afsluiten van de overwegen? Wordt de veiligheid rond het spoor daarmee niet verhoogd? Het ondoordacht afsluiten van overwegen maakt het verkeer niet veiliger, maar onveiliger. Momenteel zijn er geen volwaardige alternatieven voor zachte weggebruikers. Voetgangers en fietsers worden dubbel gestraft. De verbinding langs rustige landwegen wordt doorgeknipt en vervangen door een minder veilige omweg met druk doorgaand autoverkeer zonder fietsvoorzieningen. “Hiermee schuift het stadsbestuur het verkeersveiligheids-probleem dus in de schoenen van de zwakke weggebruiker
en dat kan helemaal niet”, vindt Groen gemeenteraadslid Dieter Everaert. “Het stadsbestuur verplicht ons hier aan de noodrem te trekken,   daarom  dienen we
klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, vooraleer de stad onherroepelijke schade veroorzaakt aan het netwerk van trage wegen en de
mobiliteit voor   fietsers en voetgangers hypothekeert.”

Infrabel toont zich in heel wat gemeenten een bereidwillige partner tot compenserende maatregelen om de nadelen voor de omwonenden en gebruikers
van de gesloten overweg op te vangen. Het onmiddellijke afsluiten van de overweg in de Nelekouter als pasmunt voor een fietstunnel op een nog onbestaand traject is meer dan een gemiste kans. De mobiliteitsoplossingen moeten niet alleen beter doordacht zijn maar ook qua timing op elkaar aansluiten. De stad moet opnieuw rond de tafel zitten met Infrabel, de mobiliteitsdeskundigen van de provincie en alle belanghebbenden om een meer kwalitatieve mobiliteitsvisie uit te werken.