“Verkeerssituatie fietsers spoorwegtunnel Erwetegem is onvelig”

Gemeenteraadslid Yana Giovanis van oppositiepartij SP.A  vraagt het stadsbestuur om maatregelen die de veiligheid van fietsers (en auto’s) aan de nieuwe tunnels aan de spooroverweg in Erwetegem moeten verhogen.

“Op dit ogenblik is daar een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan, voor automobilisten maar vooral voor fietsers”,   klinkt het bij Giovanis.  “Het ontbreken van duidelijke belijning voor het fietstraject, verkeersborden en verlichting in de fietstunnel cre ëren een gevaarlijke situatie. Fietsers dienen daar immers ook de weg meerdere keren over te steken om door de fietstunnel te fietsen. Vanuit SP.A zijn we van oordeel dat er veiligheidsbevorderende maatregelen moeten worden genomen om de onveilige situatie te verbeteren.”

Ze vraagt zich ook af waarom het niet mogelijk was om reeds bij de opening van de tunnel in een verkeersveilige situatie voor fietsers te voorzien.