Burgerbevraging Gemeente- en Stadsmonitor op komst


Geraardsbergen. Driejaarlijks verzamelt het Agentschap Buitenland Bestuur (ABB) data op bij steden en gemeenten. Ook in Geraardsbergen. Dit zal gebeuren tussen eind maart en eind juni 2020. Deze bevraging peilt naar het gedrag, de participatiegraad en de tevredenheid van de inwoners over lokale beleidsthema’s.

Deze bevraging gebeurt in samenwerking met Statistiek Vlaanderen bij een groep inwoners tussen 17 en 85 jaar, overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als GDPR. De eerst brief kan mogelijk bij jou in de bus vallen op woensdag 25 maart, gevolgd door een bedankings- of herinneringsbrief. Het is cruciaal dat elke inwoner die hiervoor geselecteerd wordt, ook hieraan deelneemt om tot betrouwbare en valide resultaten te komen.

Nadien krijgen 7.500 willekeurig gekozen deelnemers die de vragenlijst volledig invulden een bedankingskaart en een geschenkbon van 12 euro.

In totaal worden bijna 400.000 burgers uitgenodigd om de bevraging in te vullen. De resultaten van deze bevraging zal u in het voorjaar 2021 aantreffen op de website van de Gemeente- & Stadsmonitor (https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be)