Na vijf jaar al meer dan 100 leden: Studentenkring Sottegem bloeit

Amper 5 jaar na zijn oprichting bereikt Studentenkring Sottegem (SKS) een mijlpaal van 100 actieve leden.

“Hiermee bewijzen we nogmaals dat er zeker ruimte is voor 2 bloeiende studentenverenigingen in Zottegem en dat SKS nog een mooie toekomst tegemoet gaat” zegt voorzitter Maarten De Henau. In 2015 werd in Zottegem naast Moeder Egmont een tweede studentenvereniging opgericht die zich zou onderscheiden onder het motto ‘voor Zottegem, door Zottegem, in Zottegem’. De club organiseert studentikoze activiteiten tijdens de weekends voor alle studenten die woonachtig zijn in Zottegem en omstreken.  Na 5 jaar kunnen we met een actief ledenbestand van meer dan 100 leden heel fier terugkijken” vertelt oud-voorzitter Niels Detaye. “Doorheen de jaren is onze missie en visie steeds dezelfde gebleven en dat werpt zijn vruchten af. SKS is een plek waar studenten van alle achtergronden en studierichtingen vriendschappen cre ëren en samen terug leven in blazen in het Zottegemse studentenleven. De laatste jaren zag je dat vooral in studentensteden zoals Gent of Leuven, maar wij bewijzen dat ook Zottegem een studentikoze stad vol leute en plezier kan zijn.”  

Om deze mijlpaal te vieren zal het bestuur al zijn leden uitnodigen op 31 januri in hun clubcaf é Kaffee Planchee en een traktatie voorzien. Vervolgens willen zij graag nog iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan het succes van de studentenvereniging.