Organisatoren van de Kasseifeesten steunen Zegelsemse doelen

Steun aan school en faunahuis

De organisatoren van de Kasseifeesten nl. Gezinsbond In de Rand steunen twee zaken in het kasseidorp Zegelsem.
Vooreerst is dat de school Het Groene Lilare omdat het zonder deze infrastructuur het onmogelijk is om dergelijke festiviteiten te organiseren vindt Bert Broos van Gezinsbond In de Rand.
“De school is reeds jaren gastvrij voor ons. Het is dan ook niet meer dan normaal dat we deze school jaarlijks steunen.”
Directeur Marc Ghyselinck en de leerkrachten werden hiervoor uitvoerig bedankt en kregen een cheque overhandigd van 1250 euro. Met dit geld gaat men doelen kopen om minivoetbal te spelen op de speelplaats.
Marc Ghyselinck gaat op het einde van dit schooljaar met pensioen en bij deze gelegenheid vroegen de organisatoren van de Kasseifeesten dat de directeur zijn eigenhandige kunstwerken exposeert tijdens de 22ste editie van de Kasseifeesten in de kerk. De directeur heeft kunstacademie gevolgd en heel wat creativiteit in zijn handen.
Een tweede activiteit die wordt gesteund in Zegelsem is het faunahuis.
Natuurpunt is reeds enkele jaren partner met helpende handen tijdens de Kasseifeesten.
Als wederdienst overhandigden de organisatoren van de Kasseifeesten een cheque van 1000 euro voor het Faunahuis.
Jos Gyssels van Natuurpunt Burreken: “In 2016 kocht Natuurpunt kern Rondom Burreken in Brakel (Zegelsem — Perreveld 5) een bosperceel met daarin een woning. Gezien de uitzonderlijke ligging van deze woning, aan de rand van een natuur- en landschapsreservaat, wil de verenging daaraan een bijzondere bestemming geven en de woning ombouwen tot een “faunahuis”.
Een faunahuis is een gebouw waarin de verschillende mogelijkheden inzake “natuurinclusief bouwen” worden getoond en gedemonstreerd. Dat betekent dat bij nieuwbouw of verbouwing kansen worden benut om de ecologische biodiversiteit in en rond een gebouw te behouden én te vergroten. Er werd recent een aanvraag tot Leaderproject ingediend.”
Gezinsbond In de Rand vindt dergelijk natuureducatief centrum belangrijk voor de jeugd, de school, de omgeving want klimaat en milieu worden steeds belangrijker.

De 22ste Kasseifeesten hebben plaats op zondag 20 september 2020.