©Sophie Richez - Nieuwjaarsreceptie Open Vld Ninove

Herman De Croo werd in de bloemetjes gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie Open Vld Ninove

Toosten op het nieuwe jaar gebeurde naar jaarlijkse gewoonte bij de Ninoofse Open VLD in een volle zaal Violon. Ditmaal in een bijzonder teken naar aanleiding van het politiek pensioen van Herman De Croo, die er na 52 jaar nationale politiek er mee stopt. De Ninoofse voorzitter, Yves Evenepoel, bedankte Herman voor de jarenlange steun aan Ninove en de jarenlange inzet voor het sociaal liberalisme dat zo kenmerkend is voor de streek.

©Sophie Richez – Herman De Croo werd in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange politieke carrière
©Sophie Richez – Herman De Croo werd in de bloemetjes gezet

De gastspreker was Vice-Minister Alexander De Croo. Hij refereerde naar de moeilijke onderhandelingen op het federaal gebied maar benadrukte dat de regering in lopende zaken wel degelijk werkt en dat het parlement wel degelijk zijn ding doet. Zowel Alexander als Herman loofde het werk van burgemeester Tania De Jonge en haar equipe, die er alles aan doen om een positief verhaal te maken van Ninove.

©Sophie Richez – Vice-Minister Alexander De Croo

Volgens Tania De Jonge is er hiervoor het voorbije jaar de basis gelegd via de meerjarenplanning. Zij dankt hiervoor ook de coalitiepartners. Uiteraard zijn de vrijgekomen middelen via Vlaanderen, bewerkstelligd door de liberale onderhandelaars, hiervoor noodzakelijk geweest.

©Sophie Richez – Burgemeester Ninove Tania De Jonge
©Sophie Richez – Nieuwjaarsreceptie Open Vld Ninove
©Sophie Richez – Nieuwjaarsreceptie Open Vld Ninove
©Sophie Richez – Nieuwjaarsreceptie Open Vld Ninove
©Sophie Richez – Nieuwjaarsreceptie Open Vld Ninove
©Sophie Richez – Nieuwjaarsreceptie Open Vld Ninove
©Sophie Richez – Voorzitter Open Vld Ninove Yves Evenepoel en burgemeester Tania De Jonge
©Sophie Richez – Nieuwjaarsreceptie Open Vld Ninove
©Sophie Richez – Nieuwjaarsreceptie Open Vld Ninove
©Sophie Richez – Nieuwjaarsreceptie Open Vld Ninove

©Sophie Richez – Nieuwjaarsreceptie Open Vld Ninove

©Sophie Richez – Egbert Lachaert, fractieleider voor OpenVLD in de Kamer
©Sophie Richez – Nieuwjaarsreceptie Open Vld Ninove
X