SP.a Zwalm organiseerde nieuwjaarsreceptie

Gastspreker Joris Vandenbroucke : "Het wordt tijd dat er een federale regering komt."

Vorige zaterdag had de nieuwjaarsreceptie plaats van de lokale SP.a – afdeling van Zwalm. Deze vond plaats   B&B ’t Schoon Leven in Roborst.
Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak blikte lokaal voorzitter Tom Aelbrecht terug op het voorbije jaar.
Samen met de coalitiepartners werd er het voorbije jaar hard gewerkt aan een ambitieus meerjarenplan, voor onze prachtige gemeente.
Een meerjarenplan waarin duidelijke solidaire, socialistische accenten naar voor komen.
De komende jaren zal er dan ook hard gewerkt worden om deze plannen op het terrein te ontrollen.
Als gastspreker verwelkomden de Zwalmse socialisten federaal parlementslid Joris Vandenbroucke uit Gent.
Joris, die met een bevlogen toespraak aangaf onder welke voorwaarden Sp.a wenst deel te nemen. “Het wordt stilaan tijd dat er een regering komt.”
Deelnemen aan een nieuwe federale regering (minimumpensioen van 1.500 euro, investeringen in openbaar vervoer, betaalbare klimaatdoelstellingen,…)
De avond werd afgesloten met een natje en een droogje afkomstig uit de Zwalmbeekhoeve.   Mandatarissen van andere coalitiepartners in Zwalm kwamen eveneens mee nieuwjaar wensen.