Fanfare Scheldewindeke heeft tijdens het Ceciliafeest de verdienstelijke leden gehuldigd

Na jaarlijkse gewoonte op de 3de zondag na nieuwjaar vier de Fanfare uit Scheldewindeke hun patroon Heilige St Cecilia. Op zaterdag   was er samen met Samana een eucharistieviering opgedragen aan alle overleden leden van onze muziekvereniging en alle overleden leden van Samana Scheldewindeke. Op zondag 19 januari ging het feestbanket door in feestzaal Agathea te Landskouter. Na de maaltijd was het tijd om de gehuldigde muzikanten in de bloemetjes te zetten, dit jaar waren maar liefst vier huldigingen.

De eretekens gingen telkens naar leden met een bepaalde staat van dienst.

Marijke Dheedene , is 20 jaar porselein ereteken

Els De Smedt, 30 jaar ivoren ereteken

Luc Keppens, 45 jaar saffieren ereteken

Wim Keppens, 50 jaar gouden ereteken en voorzitter van de verenging.