Vlag open VLD nieuwjaarsreceptie 2020 Lierde

Nieuwjaarsreceptie Open VLD Lierde.

Op vrijdagavond 24 januari 2020 ging in het zaaltje van M éke Mol te Sint-Maria-Lierde, aansluitend op de infosessie i.v.m. de dorpskernvernieuwing, de traditionele nieuwjaarsreceptie van Open VLD Lierde door.

Nieuwjaarsreceptie Open VLD Lierde 2020

Na een welkomdrankje en hapje heette voorzitter Jelle De Tandt de talrijk opgekomen sympathisanten van harte welkom. Hij wenste hun het allerbeste voor het nieuwe jaar en gaf hierna een summier overzicht van hetgeen het voorbije jaar binnen de partij gebeurde. Verder stelde hij het partijbestuur en de nieuwe bestuursleden voor.

Hierna gaf hij het woord aan Melissa Dooms, ondervoorzitter van de afdeling en fractieleider van   Open VLD in de gemeenteraad.

Melissa dankte op haar beurt het bestuursteam en maakte de aanwezigen duidelijk dat de beloftes waarmee Open VLD naar de kiezer trok niet zonder gevolg blijven.

Ze haalde enkele punten aan die mede door toedoen van Open VLD in de nabije toekomst   zullen verwezenlijkt worden. Zoals onder andere het oplossen van het probleem met de geldautomaten. Op haar initiatief en door haar tussenkomst bij B-Post zal er dit jaar terug een geldautomaat te Lierde geplaatst worden.

Verder wees ze op het gevaar van overinvesteringen door de huidige meerderheid en de verdriedubbeling van de schuld per inwoner tegen het einde van deze legislatuur. Ook legde ze nogmaals duidelijk de nadruk op het feit dat het gemeentebestuur duidelijk de kans laat liggen om een algemene visie te ontwikkelen over de toekomst van het dorpsplein van Sint-Maria-Lierde. Ze betreurde het ook dat het gemeentebestuur de omwonenden hier niet bij betrok. Het was ook om deze reden dat Open VLD   hieromtrent een infosessie organiseerde.

Verder lichtte ze nog de werking toe van LIBEL en bedankte hiervoor hartelijk bezieler Daisy Blondeel. Wat van start ging als contacttelefoonproject is ondertussen al uitgegroeid tot een werking met persoonlijke bezoeken en twee bijeenkomsten per maand in het Kartuizerhof.

Na deze traditionele toespraken konden de aanwezigen bij een gezellige babbel onderling of een praatje met de plaatselijke mandatarissen nog genieten van een hapje en een drankje.

   

bestuur Open VLD Lierde nieuwjaarsreceptie