Oosterzelenaars krijgen het voor het zeggen

Klimaattafel op 3 maart

Noteer alvast dinsdag 3 maart, 19 u 15, GC De Kluize Scheldewindeke. Je bent meer dan welkom op de Klimaattafel. Oosterzelenaars, grijp deze unieke kans. Je krijgt een vinger in de pap, om mee te werken en idee ën aan te reiken voor een beter klimaat in Oosterzele. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Oosterzele is een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op zijn grondgebied. Daarnaast wil het ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (denk aan hitte, wateroverlast of droogte) helpen te verzachten. De Gemeente maakt daarom een klimaatplan op met concrete acties om uit te voeren tussen nu en 2030; dat gebeurt in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen en het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Jij bepaalt de klimaatgezonde toekomst van Oosterzele. Een klimaatgezond beleid uitstippelen doen we samen! Van de sympathieke bakker over de ge ëngageerde vrijwilligster tot de handige harry van de buurt: tijdens de klimaattafel hebben de inwoners het voor het zeggen!

Wil je ook meewerken aan een beter klimaat in Oosterzele? Wil je weten waar we in Oosterzele de grootste klimaatwinst kunnen boeken? Heb je idee ën of wil je samen met anderen initiatief nemen? Kom daarom naar de Klimaattafel op 3 maart!

Je denkt die avond samen na over de volgende thema’s:

Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven?

Hoe kunnen we zelf voorzien in duurzame energie.

Hoe kunnen we ons duurzaam verplaatsen in en rond Oosterzele?

Hoe kunnen we anders consumeren en kiezen voor lokale producten?

Hoe kunnen we negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals droogte, wateroverlast en hitte) beperken?

Rond 22 u wordt er afgesloten met een drankje.

Interesse?

Inschrijven kan tot 27 februari via milieu@oosterzele.be of 09 363 99 34 (tijdens de kantooruren. Vermeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en kies twee thema’s waarover je graag mee aan tafel zit (wonen, energie, mobiliteit, consumeren, adaptatie). Rond 22 u wordt er afgesloten met een drankje.