Culturele Kring Land van Rode blaast 50 kaarsjes uit

De gouden verjaardag wordt gevierd

Je zal het merken aan de Culturele Kring Land van Rode Oosterzele: op zaterdag 29 februari heeft Culturele Kring Land van Rode veel te vieren. CKLvR mag 50 kaarsjes uitblazen. De gouden verjaardag wordt in de kijker gezet. Feest! Op zaterdag 29 februari 2020 gaat men een halve eeuw geschiedenis vieren met het bestuur, oud-bestuursleden, leden en sympathisanten. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Er wordt een tentoonstelling opgezet over 50 jaar werking CKLvR die vrij te bezoeken is tussen 15 u en 17 u 30u. Nadien volgt een feestelijke receptie tot 19 u, gevolgd door een feestmaal en aansluitend muziek. Voor de receptie en het feestmaal is inschrijving vereist. Feestzaal Agathea Bakkerstraat 2 in Landskouter is the place to be.

Historiek

In de loop van 1969 groeide bij een aantal bestuursleden van het Davidsfonds,   afdeling Scheldewindeke het verlangen om een nieuwe vereniging op te starten waarbij de promotie van de Nederlandse Cultuur de belangrijkste doelstelling bleef maar zonder de nadruk op het godsdienstig aspect en los van het uitgeven en het aan de man brengen van boeken. De ‘Kulturele (toen volgens de nieuwe spelling nog met K geschreven) Kring Land van Rhode was een feit en in december mocht de Gentse professor Serbruyns de spits afbijten met een voordracht over “Verdovende middelen”. Eerste voorzitter van de kersverse vereniging was dr. Adolf Neirynck die gedurende 25 jaar die functie zou blijven vervullen. Andere bestuursleden van het eerste uur waren onder meer Bernice Becqu é, Etienne De Ghijs en Gerard Eeckhout. De volgende jaren breidde het bestuur uit met leden uit Moortsele zoals Etienne De Block en Paul Cottenie, uit Oosterzele met Etienne De Neve, uit Landskouter met Paul De Brouwer en uit Balegem met Hedwig Eeckhout. Die laatste zorgde er voor dat de bestuursleden van de Kulturele Kring Land van Rhode rechtszekerheid kregen door het oprichten van een VZW in 1977.   Jaarlijks werden een achttal activiteiten georganiseerd, gaande van debatten en voordrachten tot toneelvoorstellingen, kleinkunstavonden en kerstconcerten. In augustus 1977 kwam het voor de eerste keer tot een samenwerking met de toenmalige BRT voor een Jazz happening in het kader van het Festival van Vlaanderen. Deze samenwerking kreeg een vervolg met de dagen van het Nederlandse Chanson die voor het eerst werden georganiseerd in augustus 1978 en plaats vonden in de tuin van Raoul Rotthier te Scheldewindeke. Er volgde een tweede en derde editie in 1979 en 1981, en het kruim van de Nederlandstalige kleinkunstenaars vond hun weg naar Scheldewindeke. In die vroege jaren tachtig werd het bestuur uitgebreid met een ambitieuze   jongeman uit Gijzenzele die het later tot burgemeester zou brengen van Oosterzele. Het aantal leden groeide samen met de ambitie van het bestuur om bekende namen naar Oosterzele te halen. Theater Antigone, het Mechels Miniatuurtheater en Jo De Meyere stonden op de planken van De Kring in Balegem. Beroemde knapenkoren zoals de Nachtegalen van Polen en Schola Cantorum Cantate Domino uit Aalst maar ook Koen Crucke en het mannenkoor van de Sweschnikow-school   uit Moskou gaven het beste van zichzelf in de dekenale kerk van Oosterzele. Na 25 jaar voorzitterschap gaf Adolf Neirynck in januari 1995 zijn functie door aan Martine Verdonck. Er werd op hetzelfde elan verder gegaan. In De Kring in Balegem passeerden Stampen en Dagen, Esta Loco met Rembert De Smet, Kommil Foo en eregast. Ook met talenten van eigen bodem werd samengewerkt zoals   met Leen Persijn, Geert Vandenbon, Jan Roelkens, Annelies Parent en   Geert Van Hoorde, de betreurde drummer van Jaman! Men bracht meer afwisseling in de wijnproeverijen en men ging ook de whiskytoer op, maar ontdekten ook sherry, vermout, chocolade en recent nog olijfolie.En we zouden geen Belgen zijn indien we ook geen bier gingen proeven en wie anders dan bierprofessor Denis De Keukeleire was de geknipte man hiervoor. In 2009 werd de naam aangepast aan de nieuwe spellingsregels: de K werd C en Rhode verloor zijn “h” en werd Rode naar de oude schrijfwijze van het Land van Rode. De Culturele Kring Land van Rode pakte de   statuten aan. Intussen veranderde ook het cultuurlandschap in Oosterzele. AGB De Kluize zag het licht en in september 2012 opende GC De Kluize feestelijk. Zoals de meeste verenigingen nam de CKLvR   aanvankelijk een   argwanende en afwachtende houding aan. Maar stilaan vonden ook wij onze plaats binnen de culturele werking van Oosterzele. Met programmator Els Van Nieuwenhove en cultuurbeleidscoördinator David De Landsheere kwam het stilaan tot een vorm van samenwerking. Ook naar samenwerking met andere verenigingen werd meer en meer gezocht. Voor het organiseren van spreekbeurten, debatten en diavoorstellingen kunnen we terecht in de kleinere GC van het AGB   die beschikken over voldoende accommodatie. CKLvR blijft achter zijn doelstelling staan om aan een zo divers mogelijke doelgroep een brede waaier van cultuur aan te bieden. Naast de hierboven reeds aan bod gekomen activiteiten doen we dat ook op meer ludieke manieren. De 2-jaarlijkse quiz   is een traditie geworden. Als alternatief voor   de nieuwjaarsreceptie, organiseren we een fel gesmaakte nieuwjaarswandeling met verteller. We organiseren elk jaar een theateruitstap met stadsbezoek vooraf. En de fietssneukeltocht in juni sluit op een gezellige, ongedwongen wijze sinds enige jaren   een druk seizoen af.

Nieuw voorzitterschap

En na andermaal 25 jaar voorzitterschap van Martine Verdonck wordt de fakkel opnieuw doorgegeven aan de jongere garde. Wie haar opvolger wordt verneemt men 29 februari 2020.       Reporter 17