‘Renovatie handelspanden is wel een groot succes!’

Schepenen Ann Panis en V éronique Fontaine reageren.


Geraardsbergen. Gisteren liet Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen zich kritisch uit over het uitkeren van subsidies voor de renovatie van handelspanden in het kernwinkelgebied van Geraardsbergen. V éronique Fontaine (Open Vld) — schepen van economie, tewerkstelling, sport, ruimtelijke ordening, stedenbouw en landbouw — en Ann Panis (Open Vld) — schepen van cultuur, toerisme, erfgoed, middenstand — zijn het gloeiend oneens met Luc Swarteboeckx.

In 2018 ontving de stad Geraardsbergen een subsidie van Agentschap innoveren en ondernemen, met als doel de renovatie van handelspanden in het kernwinkelgebied aan te moedigen. Aan deze Vlaamse subsidie waren enkele belangrijke voorwaarden gekoppeld. Eerst en vooral mochten de te renoveren panden enkel gelegen zijn in het afgebakend kernwinkelgebied. Daarnaast werd de premie voor 40% betaald door Vlaanderen, 40% door Stad Geraardsbergen en 20% door de eigenaars zelf. Alle eigenaars van panden in het kernwinkelgebied kwamen in aanmerking om een premie aan te vragen om hun pand te renoveren.

‘Dankzij deze premie werden dan ook enkele heel spectaculaire renovaties gerealiseerd en zorgde deze premie voor het gehoopte effect, namelijk de aantrekkelijkheid van de handelspanden in het handelscentrum te verhogen. Het is dan ook uitermate betreurenswaardig dat zo’n mooi project nu door bepaalde individuen door het slijk wordt getrokken. De persoon in kwestie stelde in naam van de openbaarheid van bestuur de vraag wie deze premie had ontvangen. Hij kreeg dus als antwoord een lijst met de namen en adressen van alle eigenaars van panden die een subsidie kregen. Het spreekt voor zich dat de adressen van deze eigenaars — of het nu een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon — soms niet overeenkomen met de adressen van de panden die werden gerenoveerd. Daaruit concludeerde hij dus dat de premie werd uitgekeerd voor panden buiten het kernwinkelgebied. Dit is 100% onjuist! Alle panden — en we spreken hier over meer dan 20 panden — die gerenoveerd werden, waren gelegen in het kernwinkelgebied en voldeden allemaal aan de voorwaarden opgelegd in het reglement. Gaan insinueren dat er fraude zou zijn is dus hier volledig van de pot gerukt. Had de persoon in kwestie de vraag gesteld “Welke panden hebben een renovatiepremie ontvangen?”, dan zou hij de volledige lijst hebben gehad’, laten V éronique Fontaine en Ann Panis weten.

‘Het is ongelooflijk schandalig dat zo’n mooi project zoals de renovatie van handelspanden is en was, nu een negatieve connotatie krijgt’, reageren Schepen Ann Panis en Schepen V éronique Fontaine. ‘We hadden veel liever gehad dat de persoon in kwestie eens in ons handelscentrum kwam wandelen en eens zou rondkijken naar de verschillende panden die dankzij deze premie vanbinnen en van buiten gerenoveerd werden.  Wij staan nog steeds 100% achter ons project, want dankzij deze premie werd het kernwinkelgebied opnieuw gemoderniseerd en kreeg ze een mooiere uitstraling’, aldus de schepenen.

Noot van de redactie: met het antwoord die we schepen V éronique Fontaine en schepen Ann Panis hier aanbieden, willen we niet de indruk wekken dat de redactie in de fout ging. Voor we het artikel ‘Onrechtmatige uitkering van subsidies door de stad Geraardsbergen aan handelaars?’ publiceerden, hebben we de inhoud van de bijdrage eerst voorgelegd aan de bevoegde schepen en de burgemeester (die om begrijpelijke redenen niet kon antwoorden). De schepen kreeg ruim de tijd om te antwoorden, maar reageerde niet. Een ambtenaar van de stad Geraardsbergen deed dat wel. Haar reactie hebben we dan ook in het artikel opgenomen. Daarna hebben we de reactie van de ambtenaar aan de heer Luc Swarteboeckx voorgelegd. In de bijdrage kan u zijn reactie lezen. Beide partijen waren dus voor de publicatie van het artikel goed op de hoogte van wat er zou verschijnen. Toch willen we het debat niet fnuiken en bieden de ruimte aan schepen V éronique Fontaine en schepen Ann Panis om te reageren.

Julien Borremans