Dienst lokale economie vraagt aan alle handelaars de hygi ënemaatregelen na te leven

Stad Ninove voorziet een poster om klanten er aan te doen herinneren voldoende afstand te bewaren tijdens het shoppen. De dienst lokale economie vraagt alle handelaars in Groot-Ninove om deze poster af te drukken en goed zichtbaar op te hangen. Ook de hygi ënemaatregelen dienen nog steeds goed te worden opgevolgd.

Heb je vragen over het coronavirus?

Op  www.info-coronavirus.be  vind je alle informatie over het coronavirus en alle maatregelen. Je vindt er ook een lijst van veelgestelde vragen (FAQs). Die wordt voortdurend bijgewerkt door een groep experten en virologen. Heb je nog vragen? Dan kan je ook bellen naar het gratis infonummer  0800 14 689.

Daarnaast informeert de FOD Volksgezondheid ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via haar  Facebookpagina.

Meer info:

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde:  0800 14 689
  • Voor vragen over economie:  0800 12 033