Melle: Maatregelen tegen verspreiding Covid-19 (Corona)

wijziging dienstverlening gemeente Melle

Op donderdag 12 maart kwam de Nationale Veiligheidsraad bijeen. Ze beslisten over een aantal maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus (Corona) in ons land tegen te gaan. Ook de gemeente Melle neemt haar voorzorgen en beperkt haar dienstverlening. Onderstaande maatregelen gelden voorlopig tot en met 3 april.

Gemeentelijke diensten
Vanaf maandag 16 maart werkt de administratie van de gemeente enkel nog op afspraak. Een fysiek bezoek aan het gemeentehuis kan enkel nog indien dit dringend is. Contact wordt zoveel mogelijk beperkt tot telefoon en e-mail.
Moet je betalen voor een bepaalde dienstverlening, dan doe je dat best met bancontact.

Sportdienst en gemeentelijk museum – gemeentelijke zalen en lokalen
De sportdienst en het gemeentelijk museum sluiten hun deuren. De diensten zijn wel telefonisch en per e-mail bereikbaar. De sporthallen zijn ook gesloten en ook de andere zalen en lokalen van de gemeente worden gesloten. Er mogen voorlopig geen activiteiten doorgaan.

Bibliotheken
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt de dienstverlening van de bibliotheek verdergezet, zij het op een alternatieve manier. Je kan je bestelling doorgeven via mail naar bibliotheek@melle.be. Het personeel legt vervolgens je bestelling klaar ten vroegste tegen de dag erna. Je zal kunnen afhalen tussen 14 en 17 uur, op elke weekdag in de hoofdbibliotheek. In het weekend blijft de bib dicht.

Huwelijken
Huwelijken mogen nog doorgaan maar enkel in zeer beperkte kring.

OCMW
Ook het OCMW werkt op afspraak. Zij zijn telefonisch bereikbaar in de voormiddag. De budgetmeter blijft toegankelijk op de vertrouwde uren. Niet-essenti ële huisbezoeken worden uitgesteld. De strijkwinkel blijft open. Bezoekers en vrijwilligers worden niet meer toegelaten tot het LOI. De mindermobielencentrale mag haar werking verder zetten voor wat dringende verplaatsingen betreft, maar niet voor vrijetijdsactiviteiten.

Ook de thuiszorgdiensten en de maaltijdbedeling worden verdergezet.
Vergaderingen, adviesraden, gemeente- en OCMWraad

Er wordt zo weinig mogelijk vergaderd, zeker wanneer externen betrokken zijn. Adviesraden en werkgroepen worden afgelast of uitgesteld. De gemeenteraad en OCMW-raad van 16 maart gaan niet door. Alle punten worden verdaagd naar een volgende zitting.

Verko
De normale werking van de containerparken en de afvalinzameling blijft voorlopig gegarandeerd.

Scholen en kinderopvang
De gemeentelijke basisschool schort de lessen op vanaf 16/3. Ze voorzien wel in opvang. Vandaag, maandag 16 maart, waren er 25 kleuters en 18 lagereschoolkinderen aanwezig.
Kinderopvanginitiatieven blijven normaalgezien open.

Markt
De markt in Melle, die op een weekdag plaatsvindt, mag blijven doorgaan. Wel wordt aangeraden ook hier afstand te bewaren.

Communicatie
Normaalgezien zou op 28/3 een nieuwe editie van ‘Melle in Beweging’ in de brievenbussen vallen. Het is echter niet mogelijk om een up to date-magazine te publiceren en de kans is groot dat tegen dat het boekje van de persen rolt, een groot deel van de inhoud niet meer klopt. Daarom zal in de maand april geen magazine verschijnen. De gemeente informeert verder via haar website, digitale nieuwsbrief en facebook-pagina.

Informatie Lena De Smaele, gemeentesecretaris, Gemeenteplein 1, 9090 Melle

09 210 07 20 | lena.de.smaele@melle.be