©Sophie Richez - Stadhuis Ninove

Verscherpte maatregelen tegen Coronavirus – sluiting stadhuis vanaf 18 maart

Om de veiligheid van onze bezoekers te garanderen,  is vanaf morgen, 18 maart 2020, het stadhuis gesloten. Onze diensten blijven telefonisch en via e-mail bereikbaar.

Praktische informatie

  • Je kan in het stadhuis vanaf 18 maart 2020  enkel  terecht  op afspraak  via 054 50 50 50  voor hoogdringende zaken, op weekdagen in de voormiddag tussen 8.30 uur en 12 uur.
  • Onze diensten zijn elke weekdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 16 uur. Op vrijdagnamiddag zijn we niet bereikbaar.
  • Op donderdag kan je ons bereiken van 8.30 uur tot 16 uur, maar niet ’s avonds. De avonddienstverlening vervalt.

Contacteer de stad en haar diensten via 054 50 50 50 of via e-mail
Een overzicht van al onze contactgegevens vind je via  ninove.be/diensten  en  sociaalhuisninove.be/diensten

Gebruik het thuisloket

De stad vraagt aan haar inwoners om zoveel mogelijk gebruik te maken van het thuisloket:  ninove.be/thuisloket.

Volg de richtlijnen

De stad vraagt haar inwoners ook om de richtlijnen van de overheid op te volgen en alle hygi ënemaatregelen te respecteren. Als je niet buiten moet zijn, vragen we dat je binnen blijft. Ook buiten sporten in groep is verboden (ook groepsfietstochten en groepswandelingen) en buitenspeeltuinen zijn gesloten.