Stad Zottegem verbiedt avondshopping

In lijn met de federale richtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus, heeft stad Zottegem beslist niet in te gaan op de vraag van Zottegemse handelaars om hun openingsuren uit te breiden.

Het langer openen van winkels op weekdagen is in strijd met de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De huidige richtlijnen zijn nog steeds van kracht en dit minstens tot en met 3 april:

 • Winkels die essenti ële diensten leveren zoals voedingsmiddelen en apotheken blijven zoals
  normaal open, ook tijdens het weekend.
 • Alle andere winkels kunnen openen tijdens de week, gedurende de gebruikelijke openingsuren,
  maar moeten in het weekend de deuren sluiten.
 • Tijdens de openingstijden benadrukken we nog eens dat het opvolgen van de hygi ënemaatregelen
  noodzakelijk blijft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarbovenop dringen wij er als
  stad extra op aan bij de bevolking om zich te beperken tot de hoogst noodzakelijke aankopen en
  verplaatsingen.
 • Deze maatregelen zijn genomen voor het algemeen welzijn van iedereen.
  Gelieve er rekening met te houden dat deze maatregelen steeds kunnen aangepast worden. Net als
  voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld. Alle updates kan u vinden via
  www.zottegem.be/corona.
X