Provincie Oost-Vlaanderen stelt bungalows ter beschikking van zorgpersoneel en artsen ASZ Geraardsbergen


Geraardsbergen. De Provincie Oost-Vlaanderen stelt de bungalows op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen ter beschikking van het zorgpersoneel en de artsen van het ziekenhuis ASZ Geraardsbergen.  

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen: ‘Door de coronaproblematiek staan de bungalows op het provinciaal domein De Gavers momenteel leeg. Dus stelde het ASZ, via de stad Geraardsbergen, de vraag om deze ter beschikking te stellen van artsen en zorgpersoneel die eventueel een verblijfplaats dichter bij het ziekenhuis wensen. We zijn dit voorstel zeer genegen en stemmen hiermee dan ook in.’

Aandacht voor welbevinden
Artsen en verplegend personeel van het ziekenhuis werken dezer dagen in shiften van 12 uur. Daardoor wordt het dagelijkse woon-werkverkeer voor sommigen heel zwaar. Zeker voor personeel dat op ruime afstand van het ziekenhuis woont. Daarom zoekt het ziekenhuis een verblijfplaats voor deze mensen. Op die manier hoeven zij niet elke dag de lange afstand van en naar huis af te leggen.
Het gaat hier om alle 10 vakantiewoningen waarover De Gavers beschikt. Deze zijn voorzien van alle basisbehoeften zoals een eigen keuken, badkamer, woonkamer met tv en wifi.

Afspraken
De praktische afspraken verlopen tussen De Gavers, het ASZ en de stad Geraardsbergen. Daarbij is de stad bereid om de bungalows één keer per week te laten poetsen door haar diensten en staat ze ook in voor het desinfecteren van de vakantiewoningen bij wissels, bij vertrek en bij het einde van de epidemie. Daarnaast werd er ook afgesproken dat er niet meer personen in een bungalow mogen verblijven dan er slaapkamers zijn en dat de algemene regels rond hygi ëne en ‘social distance’ gerespecteerd moeten worden.