© Google Streetview

Pastorie van Erwetegem wordt verkocht

Zoals eerder al gebeurde met de pastorie ën in enkele andere deelgemeenten, heeft het Zottegemse stadsbestuur beslist om nu ook de pastorie van Erwetegem van de hand te doen. Sinds E.H. Amand Durieu verhuisde naar een rustoord in Zwalm-Roborst, staat deze pastorie leeg. Eerst was er nog sprake van dat E.H. Herman Meganck, sinds eind 2018 zgn. meewerkend priester (lees: hulppastoor) binnen het dekenaat Zottegem, zijn intrek zou nemen in de pastorie naast de parochiekerk van Erwetegem maar naderhand koos deze voor de pastorie van Bevegem die inmiddels ook onbewoond was na het vertrek van E.H. Paul De Neve (benoemd tot rector van het heiligdom O.-L.-Vrouw van Lourdes in Oostakker).

Aldus wordt de pastorie van Erwetegem al zowat twee jaar niet meer gebruikt en omdat dit op middellange termijn tot verloedering zal leiden, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist een notaris aan te stellen om de pastorie openbaar te verkopen. Dit is echter nog niet voor morgen. Het bisdom verleende wel reeds een gunstig advies om het gebouw vrij te geven maar vooraleer een pastorie kan verkocht worden, moet ze ook gedesaffecteerd zijn, d.w.z. de functie van pastoorswoning ontnomen zijn. Deze desaffectatie zou dezer dagen aangevraagd worden bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De pastorie en tuin aan de Erwetegemstraat 68 hebben een totale kadastrale oppervlakte van 5.037 vierkante meter.