@ VBS Grotenberge (2019)

Bisdom Gent: vormsels op 26 en 27 september, eerste communies tijdens volgend schooljaar

Nadat dit tijdens het voorbije weekend reeds vanuit het bisdom Antwerpen en het bisdom Brugge te horen was, is nu door alle bisschoppen van Belgi ë vandaag maandag 30 maart beslist om de vormselvieringen en de eerste communievieringen die normaal voorzien zijn in de periode tussen Pasen en Pinksteren, wegens de coronacrisis uit te stellen.

– De VORMSELVIERINGEN worden verschoven naar de maanden september of oktober, maar het bisdom Gent liet in dit verband reeds maandagmiddag weten dat alle vormselvieringen in ons bisdom zullen doorgaan in het weekend van 26 en 27 september. De vormsels zullen weliswaar niet zoals gewoonlijk per parochie maar in een gezamenlijke viering gebeuren. Tussen het weekend van 12-13 september en het vormselweekend zou er dan nog de voldoende minimale tijd zijn voor de laatste voorbereiding van de vormelingen op het vormselsacrament. Door deze regeling zullen de kandidaat-vormelingen die wellicht hun feestelijke vormselkleren reeds aangekocht hebben, er tegen die tijd nog niet uitgegroeid zullen zijn, zo argumenteert het bisdom ook nog de keuze voor het laatste septemberweekend.

– Ook de EERSTE COMMUNIEVIERINGEN zullen niet meer vóór de zomervakantie plaatsvinden maar worden verschoven naar het volgende schooljaar. Hiervoor prikt het bisdom geen datum of data vast. Gesteld wordt dat de eerste communies het best een plaats krijgen tijdens een gewone zondagse eucharistieviering in het najaar (vanaf september), hetzij nog in schoolverband op een datum te overleggen met alle betrokken partijen, hetzij in gezinsverband (na voorbereiding) op eender welke zondag, hetzij zelfs mogelijk aansluitend bij de eerste communievieringen in 2021.