“Geef elke inwoner van Zottegem een bon van 20 euro om te investeren in onze lokale economie”

SP.A-gemeenteraadslid Kurt De Loor stelt voor om budget vrij te maken  om elke inwoner een waardebon van 20 euro te geven die kan ingewisseld worden in de lokale handels- en horecazaken. “Dat is goed voor de koopkracht van de Zottegemnaren en stimuleert de lokale economie. Het is win-win.”

“Elk jaar ontvangt Zottegem extra middelen van Vlaanderen (o.a. 825.520 euro via het Denderfonds, extra middelen via het gemeentefonds,…)”, motiveert Kurt De Loor (SP.A) “Deze middelen zijn nieuw.   Kurt De Loor stelt voor om een deel van dat budget te gebruiken om de Zottegemse economie te stimuleren. “Deze coronacrisis is voor heel wat Zottegemse ondernemers financieel een zeer zware beproeving, we moeten er alles aan doen om onze getroffen Zottegemse handelaars te steunen. Daarom stellen we voor om elke inwoner een Zottegembon — een waardebon – van 20 euro te geven die kan ingewisseld worden bij de Zottegemse zaken. Budgettair is dat perfect mogelijk met het geld dat onze stad extra van Vlaanderen krijgt (o.a. door de groei van het gemeentefonds en het zgn Denderfonds).”

“Dat is win-win. Ook voor heel wat gezinnen is deze coronacrisis immers een financi ële beproeving. Veel mensen moeten tijdelijk beroep doen op een werkloosheidsuitkering wat zijn weerslag heeft op het gezinsbudget. Door elke inwoner, zowel jong als oud, een Zottegemse waardebon te geven van 20 euro krijgen de Zottegemse gezinnen wat extra financi ële ademruimte. Die bonnen kunnen ingewisseld worden in de lokale handels- en horecazaken wat op zijn beurt zorgt voor een boost voor onze lokale Zottegemse economie.”

“Ik hoop dat het stadsbestuur oren zal hebben naar het voorstel. Als deze crisis ons iets leert is het dat iedereen erdoor getroffen wordt. We moeten samen zoeken naar oplossingen. Vele handelaars zijn creatief, maar het is cruciaal dat we onze lokale economie na deze crisis zo snel mogelijk weer op de rails krijgen.”