Stadsbestuur Geraardsbergen neemt bocht van 180 ° en legt strafrechtelijke klacht tegen Poezengeluk vzw neer.


Geraardsbergen. Naar aanleiding van verschillende klachten over de werking van Poezengeluk vzw — een opvangcentrum voor katten en kittens — te Idegem liet het stadsbestuur de redactie van Nuus/De Beiaard begin december 2019 nog weten ‘dat er (opnieuw) te weinig redenen zijn om de samenwerking met de vzw Poezengeluk te wijzigen.’ Volgens het stadsbestuur waren alle klachten onderzocht en bleek er geen grond te zijn om de samenwerking tussen de stad Geraardsbergen en Poezengeluk te herzien. Van een fraudedossier had het stadsbestuur geen weet.
Vier maanden later neemt het stadsbestuur een bocht van 18O °. Naar aanleiding van een uitgebreide administratieve controle van de dienstverlening van Poezengeluk door de milieudienst van de stad Geraardsbergen heeft het stadsbestuur een strafrechtelijke klacht bij de politie van Geraardsbergen/Lierde neergelegd wegens een vermoeden van frauduleuze praktijken. De openstaande rekeningen en facturen van Poezengeluk vzw worden door het stadsbestuur tot nader order niet uitbetaald. Intussen is er al een samenwerkingsakkoord met een andere organisatie afgesloten.

Zware verwaarlozing en fraude
In augustus 2019 bracht Nuus/De Beiaard een uitgebreide reportage over drie vrijwilligers die Poezengeluk/Animal Welfare Belgium vzw — een opvangcentrum voor katten en kittens te Idegem — beschuldigen van ‘zware verwaarlozing, dierenmishandeling, fraude en verschillende inbreuken tegen de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren’. E én van de vrijwilligers stelde een dossier samen en legde een klacht bij de politie neer. Dominique De Vuyst van Poezengeluk/Animal Welfare Belgium vzw schreef een uitgebreide reactie voor Nuus/De Beiaard waarin ze de beschuldigingen met klem ontkende.

Dierenwelzijn bracht aan Poezengeluk een inspectiebezoek. ‘Er werden geen overtredingen vastgesteld’, werd ons vanuit offici ële middens meegedeeld. De gewezen vrijwilligers bleven niet bij de pakken zitten en legden een strafrechtelijke klacht neer wegens frauduleuze praktijken. Het dossier werd intussen aan het parket overgemaakt.

De bevoegde schepen had het over ‘ongefundeerde meldingen’.
Begin december 2019 publiceerden we in Nuus/De Beiaard een artikel met als titel: ‘Milieudienst laat klachten over vzw Poezengeluk onbehandeld’. Een aantal vrijwilligers klaagde de afwachtende houding van de milieudienst aan. Niettegenstaande de milieudienst verschillende klachten over Poezengeluk vzw binnenkreeg, ondernam de dienst niets. Integendeel. Alle klachten werden ontkend.

Het stadsbestuur reageerde korrelig: ‘Er zijn inderdaad in het verleden enkele mails of brieven binnengekomen aangaande de werking van Poezengeluk vzw. Veelal anoniem, zelden met naam en toenaam. Alle gevallen zijn onderzocht, maar steeds blijkt er geen afdoende grond te zijn om onze samenwerking rond het zwerfkattenproject te herzien.’
Het stadsbestuur ontkende alle aantijgingen: ‘Het kan niet de bedoeling zijn om contracten te herbekijken op basis van ongefundeerde meldingen van enkele burgers (vaak ex-vrijwilligers).’ Er waren volgens het stadsbestuur te weinig redenen om de samenwerking met Poezengeluk vzw te evalueren.

Een massieve bocht van 180 °
Vorig jaar was het tussen het stadsbestuur en Poezengeluk vzw nog volop peis en vree. Op 1 april 2019 werd de samenwerking door een vernieuwde overeenkomst herbevestigd. Sindsdien verliep de samenwerking steeds stroever en kloeg de milieudienst over een toenemend gebrek aan transparantie en medewerking. In februari van dit jaar werd er door de milieudienst een uitgebreide administratieve controle georganiseerd van Poezengeluk vzw en de dierenartsen die voor de organisatie werken. Naar aanleiding van een aantal ‘vaststellingen’ vroeg de milieudienst via verschillende mails aan Poezengeluk vzw naar enige verduidelijking. De mails bleven onbeantwoord. Op 24 februari 2020 stuurde Dominique De Vuyst een mail naar Schepen Martine Duwyn (Open Vld) waarin ze de samenwerking met de stad Geraardsbergen eenzijdig opzegde. Dominique De Vuyst is zowel voorzitter (met dubbele stem), penningmeester en bestuurder van Poezengeluk vzw.

Naar aanleiding van een aantal vaststellingen, legde de stad Geraardsbergen een klacht neer wegens een vermoeden van frauduleuze praktijken. Waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V): ‘Het klopt dat er bij de politie een klacht werd neergelegd jegens Poezengeluk/Animal Welfare Belgium vzw in kader van het zwerfkattenproject. We onthouden ons verder van alle commentaar hieromtrent, aangezien wij het resultaat van het strafrechtelijk onderzoek wensen af te wachten. De samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot zwerfkatten werd eind februari trouwens eenzijdig opgezegd door Poezengeluk.’

We vroegen Dominique De Vuyst naar een reactie, maar ze gaf niet thuis. Volgens interne bronnen zal Poezengeluk vzw eind april de deuren sluiten.

Geldkraan wordt dichtgedraaid.
Intussen worden alle openstaande facturen van Poezengeluk door de stad niet meer uitbetaald omdat het Schepencollege het strafrechtelijk onderzoek wil afwachten. Poezengeluk vzw kreeg van de stad Geraardsbergen een maandelijkse werkingssubsidie van €500, terwijl voor de onkosten van de dierenartsen op jaarbasis op nog eens €20.000 werden begroot.
We vroegen ons ook af waarom het stadsbestuur zo lang heeft gewacht om een administratief onderzoek te ondernemen, terwijl de bevoegde schepen reeds meer dan een jaar verschillende signalen over de moeilijkheden binnen Poezengeluk vzw vanuit het werkveld kreeg. Maar op deze en andere vragen kregen we geen antwoord.

RATO vzw
Intussen werd er een samenwerkingsovereenkomst met RATO vzw — gespecialiseerd in het verdelgen van ratten — afgesloten voor ‘de behandeling van zwerfkatten’. Schepen voor Dierenwelzijn Martine Duwyn: ‘Vanaf 1 april zal er voor de behandeling van de zwerfkatten in onze stad worden samengewerkt met RATO vzw en dit alvast voor 1 jaar. Op het vlak van rattenbestrijding wordt er door het lokaal bestuur al samengewerkt met RATO vzw en er was een mogelijkheid om het takenpakket eenvoudig uit te breiden met vangacties naar zwerfkatten. Op die manier wordt de continuïteit op zeer korte termijn verzekerd, hoewel het hierbij dient gezegd dat de vangacties door de corona-crisis even worden uitgesteld. In de tussentijd houdt de milieudienst de meldingen van zwerfkatten bij, zodat er later een gepast gevolg kan aan gegeven worden.’

Over deze beslissing heerst er op het werkveld enig ongeloof omdat Kattebelletje vzw — in en rond Geraardsbergen actief — een bijzonder goede reputatie geniet. Waarom werd Kattebelletje vzw niet aangesproken? Het afgelopen jaar bracht de organisatie 200 poezen wettelijk in orde, terwijl Poezengeluk vzw de subsidies ontving.

Julien Borremans

‘Milieudienst laat klachten over vzw Poezengeluk onbehandeld. Fraudedossier overgemaakt aan het parket.’

Dossier geopend over zware verwaarlozing, dierenmishandeling en fraude bij vzw Poezengeluk te Idegem.