4de corona-overlijden in AZ Sint-Elisabeth. Geen versoepeling bezoekverbod

Het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem meldt een vierde overlijden ten gevolge van het coronavirus. 12 pati ënten liggen op intensieve zorgen.

“Ook deze week bevindt ons ziekenhuis zich in een plateaufase, met een dertigtal opgenomen COVID pati ënten. 12 daarvan liggen op intensieve zorgen. Het aantal kritische pati ënten blijft hoog, maar deze week mochten toch 3 personen van een langdurige beademing losgekoppeld worden. Tot nu toe hebben 52 besmette pati ënten het ziekenhuis mogen verlaten. Spijtig genoeg betreuren we deze week ook een vierde overlijden. De samenwerking met de woonzorgcentra in de buurt werd deze week verder uitgewerkt. Onze experts in ziekenhuishygi ëne en infectiepreventie zijn bereikbaar voor hen en gingen ook ter plaatse om de aanpak in goede banen te helpen leiden. Samen proberen we de crisis beheersbaar te maken en de bewoners de best mogelijke zorg te geven. De nationaal geldende coronamaatregelen werden verlengd tot 3 mei. Onze ziekenhuisactiviteit blijft nog steeds beperkt tot dringende en/of noodzakelijke consultaties, behandelingen en ingrepen. Ook een versoepeling van het bezoekverbod is spijtig genoeg niet mogelijk.”