Het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB wordt door minister Bart Somers naar de lappenmand verwezen.

Stephan Bourlau: ‘De stad Geraardsbergen wordt hiermee in verlegenheid gebracht.’


Stephan Bourlau (Het Alternatief)


Geraardsbergen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken Bart Somers (Open Vld) verwijst het meerjarenplan van 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf van Geraardsbergen naar de lappenmand. Het stadsbestuur moet het meerjarenplan ernstig bijwerken en terug aan de gemeenteraad voorleggen. Stephan Bourlau (Het Alternatief): ‘Het meerjarenplan 2020-2025 bevat meerdere onvolkomenheden die terecht door minister Bart Somers worden aangehaald. Normaal gezien zou het meerjarenplan worden vernietigd en kan de raad van bestuur van het AGB zijn huiswerk overdoen, maar de minister geeft de raad van bestuur nog de kans om dit recht te trekken.’ Stephan Bourlau stelt zich vragen bij de integriteit bij het opstellen van het meerjarenplan. We vroegen burgemeester Guido De Padt naar een reactie, maar die kwam er niet.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Bestuurszaken Bart Somers (Open Vld) is bijzonder kritisch voor het meerjarenplan 2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen. Volgens Stephan Bourlau werden er verschillende knelpunten vastgesteld: ‘De strategische nota bevat een overzicht van de gezamenlijke doelstellingenboom van de gemeente, het OCMW en het AGB. De raadsleden kunnen daar niet uit afleiden welke acties betrekking hebben op het AGB.’

Vragen bij geraamde ontvangsten en uitgaven
Het meerjarenplan bevat ook geen ‘prioritair beleid’ en de geraamde ontvangsten en uitgaven worden maar in zeer beperkte mate aan de acties en de doelstellingen gekoppeld.’ Daarnaast hebben de raadleden onvoldoende zicht op de gehanteerde uitgangspunten van het meerjarenplan om de uitgaven en de ontvangsten te ramen.

In de toelichting van het meerjarenplan ontbreekt volgens de minister ‘een overzicht van de financi ële risico’s’ en worden de financi ële schulden niet correct weergegeven. Volgens Stephan Bourlau legt de minister daarmee de vinger in de wonde. ‘Het AGB heeft de laatste jaren enorm veel schulden gemaakt en wordt nu door minister Bart Somers op de vingers getikt omdat ze er niet transparant en open over communiceren. Pijnlijk!’

De bestuurlijke integriteit van het stadsbestuur
De fractieleider van Het Alternatief heeft grote vragen bij ‘de bestuurlijke integriteit bij het opstellen van het meerjarenplan. ‘Was het de bedoeling om de gemeenteraad een rad voor de ogen te draaien? De communicatie naar de gemeenteraad kan bezwaarlijk transparant worden genoemd. Het hele opzet brengt de stad zwaar in verlegenheid. Van deugdelijk bestuur is hier geen sprake.’

Minister Bart Somers is niet mals voor het stadsbestuur: ‘Voor de correcte werking van de lokale democratie is het van essentieel belang dat de raadsleden voldoende correcte informatie krijgen over de beleidsplannen van het bestuur en de financi ële gevolgen daarvan… Ik zou dit meerjarenplan dus moeten vernietigen… Om uw bestuur niet in de problemen te brengen, wil ik u de kans geven om dit zelf recht te trekken, door op korte termijn een aangepaste versie van het meerjarenplan voor te leggen aan de raad, die beter tegemoetkomt aan de informatiebehoeften van de raadsleden.’

Interne bronnen
Van burgemeester Guido De Padt (Open Vld) kregen we geen reactie. Toch gaf een hooggeplaatste functionaris onze volgende bedenking mee: ‘Er is geen betwisting over de cijfers wel over een aantal ontbrekende stukken bij het meerjarenplan van het Autonoom Gemeentebedrijf. Deze werden geagendeerd op de raad van bestuur en de gemeenteraad van 28 april 2020. Wat wel voor beide meerjarenplannen geldt is dat er blijkbaar veel meer dan vroeger eigen invulling wordt verwacht, nl. het beleidsdocument moet voldoende informatie verstrekken aan de raadsleden en burgers. We zullen daar binnen de administratie en de politiek meer aandacht moeten aan besteden. Het was alleszins niet de bedoeling om mist te spuien. De vraag is: wat is voldoende informatie? Dit verschilt van persoon tot persoon.’

Julien Borremans