KA Zottegem ontvangt weer vierde- en tweedejaars

Binnen deze corona-tijden ging heel wat aandacht naar onze schoolgaande jeugd. Hoe zou dit schooljaar verder verlopen? Zouden onze kinderen voldoende aan hun trekken komen?   En dan hebben we het nog niet eens over de heropstart van de scholen, die voor bepaalde jaren ook nu nog brandend actueel is.

De leerlingen van op afstand degelijk begeleiden en hen opnieuw veilig op school ontvangen vraagt van alle scholen en hun leerkrachten heel wat creativiteit en organisatietalent. Ook op het atheneum van Zottegem wordt er volop gepuzzeld om na de zesdejaars nu ook de vierdes en de tweedes op school te ontvangen. We spraken met de directeur, Barbara Fernandez.

“Onze zesdejaars komen sinds 15 mei een dag per week naar school. Voor de vierdes voorzien we eveneens een volle dag, voor de tweedes een halve dag. We spreiden onze jaren zo breed mogelijk over de vijf lesdagen zodat we iedereen de nodige ruimte kunnen geven. Ook binnen een lesdag schuiven we met de leerlingenstromen door te vari ëren met de begin- en einduren en de pauzes. De circulatie binnen het gebouw verloopt ook in een richting zodat we elkaar niet hoeven te dwarsen. Enkel zo kunnen we een veilig dagverloop garanderen en beperken we de risico’s voor onze leerlingen en het personeel.”

Daarnaast kijkt de directie ook al verder vooruit en heeft ze heel wat plannen op stapel voor het komende schooljaar.

“Vanaf volgend schooljaar starten we de richting “Bijzondere wetenschappelijke vorming” op, als tweede school in de hele provincie. Met dit zevende jaar aso willen we jongeren extra voorbereiden om een wiskundig-wetenschappelijke richting te gaan studeren in het hoger onderwijs of aan de universiteit. We voorzien hiertoe een intense samenwerking met Hogeschool Gent en de universiteiten UGent en VUB.

In het eerste jaar blijven we ook verder inzetten op ons modulair aanbod (waarbij de leerlingen zelf vakken kunnen kiezen op basis van hun eigen interesses nvdr) en op individueel zelfstandig werk, tijdens onze PLUS-uren. In januari nemen we ook onze nieuwbouw in gebruik die volledig ingericht is in functie van onze vernieuwende pedagogische aanpak.

En in de tweede en de derde graad verfijnen we ook verder ons CLIL-aanbod. CLIL staat voor “Content and Language Integrated Learning” en houdt in dat we niet-taalvakken aanbieden in het Frans en het Engels. Volgend schooljaar staan er in het derde jaar alvast lessen economie in het Engels gepland terwijl onze vijfdes nu al konden kiezen voor het vak Digitaal atelier of voor “Atelier Digital”.

Tot slot gaf de directeur ook nog de terugkeer van de richting Grieks-Latijn mee. Het KAZ start ook deze richting volgend schooljaar op in het derde jaar.

Voor meer info kunt u terecht op de schoolsite kaz.be.