Voorstel Open Vld plus Oosterzele goedgekeurd

Opgepompt grondwater van (grote) bouwwerven wordt ter beschikking gesteld van land- en tuinbouwers

 

Op veel plaatsen gaat bij bouwwerven grondwater verloren, dat wordt opgepompt om het waterniveau te laten zakken en de bouw zo te kunnen realiseren. Het grote bouwproject aan het IZOO in het centrum van het dorp van Oosterzele is hier een voorbeeld van. Een locatie waar al vele weken water in de riool wegloopt.

Open Vld plus heeft daarom voorgesteld dat het gemeentebestuur gesprekken aangaat met bouwheren van grote bouwwerven, waar aan bronbemaling wordt gedaan. Het oppompen van water gebeurt bij die werven om het grondwaterspiegel naar beneden te krijgen. Hiervoor moeten de bouwheren ook een vergunningsaanvraag indienen. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad van woensdag 27 mei.

Het was o.m. buurtbewoonster Ann Mercie die met het voorstel kwam. Ann was ook kandidaat voor Open VLD plus bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen.

Fractieleider Filip Michiels (Open Vld plus): “We stelden nu voor dat het gemeentebestuur bekijkt voor welke bouwwerven momenteel al een vergunning loopt om water te mogen oppompen. En voor al deze werven (en voor de toekomstige aanvragen) het gesprek aan te gaan met de bouwheer, en te bekijken en bespreken of het water ter beschikking gesteld kan worden aan land- en tuinbouwers en loonwerkers, ipv het gewoon de riolering te laten inlopen. Zo gaat geen kostbaar grondwater verloren.”

Meteen na ons voorstel liet de bouwheer van de werf aan het IZOO al weten het een goed idee te vinden en kondigde aan er aan mee te werken. Vanaf volgende dinsdag zullen er naast de oude kapel 2 grote reservoirs geplaatst worden, waardoor in totaal 40.000 liter kan opgevangen worden. Met de gemeentelijke diensten moet dan bekeken worden of er noodzaak is om een beurtrol in te roepen wie wanneer water komt overpompen. Inmiddels heeft vrijdag ook een landbouwer al een tijdelijke werfcontainer geplaatst om tot zo lang het water op te vangen. Hij komt om de 4 uur (de duurtijd om de container vol te laten lopen) de container leegpompen.

Filip Michiels: “We zijn blij dat we meteen na ons voorstel vorige week, dit zo snel in de praktijk konden omzetten. Het is een eerste stap om kostbaar water niet verloren te laten. Alle beetjes helpen. Met Open Vld plus zijn we ook bereid mee te werken aan een breder hemelwaterplan voor de gemeente. Iets waar alle partijen in de gemeenteraad vragende partij voor zijn.”

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X