Stad Zottegem bereidt zich voor op heropening Horeca

Horeca-uitbaters kijken met veel spanning uit naar wat de Nationale Veiligheidsraad zal beslissen in verband met de heropening van de horeca. Achter de schermen is ook stad Zottegem reeds druk aan het werk om de nodige maatregelen te treffen.

Schepen van middenstand Evelien De Both: “Om de horeca maximaal trachten te ondersteunen, hebben we als stadsbestuur beslist om enerzijds in te zetten op het uitbreiden van terraszones en anderzijds na te gaan in welke mate bepaalde straten — waar diverse horecazaken gevestigd zijn — autovrij kunnen gemaakt worden op specifieke tijdstippen. We zullen er evenwel over waken dat het autovrij maken van de straten niet ten koste gaat van de plaatselijke handelaars. Over deze punten nam het schepencollege in haar zitting van 25 mei reeds een princiepsbeslissing.” Burgemeester Jenne De Potter vervolgt: “We gaan alles in het werk stellen om de heropening van de horeca zo veilig mogelijk te laten verlopen en dit op het ganse grondgebied van onze stad. Wij willen dan ook de nodige soepelheid en creativiteit aan de dag leggen. Uiteraard zal veiligheid daarbij voorop staan. Bij alle beslissingen die we hierin zullen nemen, zal er overleg zijn met de politie, brandweer en de veiligheidsdienst.” Het stadsbestuur lanceert hierbij een duidelijke oproep: alle horeca-uitbaters in Zottegem die een terrasplaatsing of uitbreiding wensen, vragen we zo snel mogelijk een aanvraag met terrasplan in te dienen. Elke aanvraag zal zorgvuldig behandeld en ge ëvalueerd worden, rekening houdend met de wettelijke richtlijnen en veiligheidsvoorschriften. Het aanvraagformulier is online beschikbaar via deze link en dient opgestuurd te worden naar economie@zottegem.be. Stad Zottegem stelt ook een brochure beschikbaar voor horeca-uitbaters met daarin alle concrete veiligheidsmaatregelen waaraan ze zich moeten houden. De brochure kan hier gedownload worden. Uitnodiging sector specifiek overleg caf é-uitbaters Het stadsbestuur wenst nog een tweede oproep te lanceren, gericht aan de caf é-uitbaters in Zottegem. Specifiek voor hen, organiseert het stadsbestuur aanstaande donderdagavond, 4 juni om 20 uur een overleg waarop alle caf é-uitbaters, bij middel van dit persbericht, worden uitgenodigd. “De nieuwe coronaregels die van toepassing zullen zijn bij heropening, vragen ook van caf é-uitbaters heel wat aanpassingen en een andere manier van werken. Denk bijvoorbeeld aan de richtlijn om op voorhand te reserveren, dat is voor veel caf ébazen nieuw. Het overleg heeft tot doel na te gaan waar de noden liggen, en praktisch te bespreken hoe het stadsbestuur ook hen maximaal kan ondersteunen,” zegt schepen De Both. Om alle veiligheidsmaatregelen in acht te kunnen nemen tijdens dit overleg is het belangrijk te weten hoeveel aanwezigen er zullen zijn. Daarom is inschrijving op voorhand verplicht, en dat kan door een mail te sturen naar economie@zottegem.be. We vragen om met één persoon per caf é aanwezig te zijn. De exacte locatie, afhankelijk van hoeveel aanwezigen, zal bij inschrijving bevestigd worden.