Verschillende burgemeesters vragen een onderzoek naar de ‘flatermaskers’.

Gedeputeerde Koen Moens: ‘Was ze op 60 ° graden tot ze krimpen.’


Geraardsbergen/Gent. De mondmaskers, die de stad Geraardsbergen aan haar bewoners verdeelde, zorgen nog steeds voor de nodige commotie. Volgens sommigen zouden ‘ze eerder geschikt zijn voor de reuzen van Geraardsbergen’. De meest gehoorde reacties: ‘De maskers zijn te groot en sluiten niet aan. Ze zijn niet veilig en onbruikbaar.’ Volgens Koen Moens (N-VA) – eerste gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen — zijn de mondmaskers ‘conform de richtlijnen’ en dragen ze ‘de certificering van de FOD Economie’. Gedeputeerde Koen Moes geeft intussen een gratis tip: ‘Was ze op 60 ° graden tot ze krimpen.’ Verschillende burgemeesters van steden en gemeenten die aan de groepsaankoop deelnamen, vragen een onderzoek.

De geleverde mondmaskers blijven op de sociale media voor de nodige commotie zorgen. De stad Geraardsbergen schreef zich in voor een groepsaankoop bij de provincie Oost-Vlaanderen, nadat het schepencollege een gezamenlijke aankoop met de stad Ninove opzegde, omwille van het feit dat de kwaliteit van de maskers niet kon worden gegarandeerd. Daardoor werden de mondmaskers veel later verdeeld dan bij de omliggende steden en gemeenten. De vraag of de geleverde mondmaskers van betere kwaliteit zijn, wordt op de nodige scepsis onthaald. De meest gehoorde opmerking is dat ze ‘onveilig en onbruikbaar’ zijn.

Conform de richtlijnen
De ophef rond de mondmaskers in de Oudenbergstad is ook Koen Moens (N-VA) – eerste gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen — niet ontgaan. Koen Moens: ‘Wij begrijpen dat sommige mensen niet tevreden zijn met de geleverde mondmaskers. Daarom zoeken we verder uit of er effectief een probleem is met de levering en verzamelen hiervoor alle relevante feiten.’

Toch merkt Koen Moens op dat de geleverde maskers aan alle kwaliteitseisen voldoen: ‘Zonder vooruit te lopen op de bevindingen van dit onderzoek, onderstrepen we niettemin dat de mondmaskers sowieso conform de richtlijnen zijn. Ze voldoen aan alle regels en hebben de certificering van de FOD Economie.’

Was de mondmaskers op 60 °
Gedeputeerde Koen Moens (N-VA) stelde deze week voor om de mondmaskers op 60 ° graden te wassen, waardoor ze zullen krimpen en misschien zullen passen: ‘Sommige mondmaskers zijn echt te groot, maar ze zijn ook wasbaar op 60 graden dus kan de stof nog krimpen.’ Verschillende burgemeesters — waaronder partijgenoot Christoph D’Haese (N-VA) — vragen een onderzoek.

Uit het besluit van de Deputatie (7 mei) voor de groepsaankoop van de mondmaskers blijkt dat de offertes op basis van volgende gunningscriteria werden beoordeeld: ‘prijs : 50% Service in het bijzonder leveringstermijn/capaciteit van de onderneming : 30% kwaliteit van de mondmaskers en levensduur : 20%’

De aankoopprijs per stuk kost €1,675. In de veronderstelling dat de stad Geraardsbergen 30 000 stuks heeft besteld, kost dit de belastingbetaler €50 244, zonder distributiekosten.

Julien Borremans

 

X